Hrišovce, Víťaz

Investičné spoluvlastnícke podiely

€4.500,- EUR

16043 m2


KONTAKT NA PREDAJCU:

0948204174

MARTIN@SLOVAKESTATE.COM

Špecifikácia nehnuteľnosti

Spoločnosť Slovak Estate s.r.o. ponúka na predaj spoluvlastnícke podiely lesov a pasienkov (urbáru) v katastrálnom území Hrišovce a Víťaz, okres Prešov.

Výmera spoluvlastníckych podielov súboru pozemkov tvorí spolu 16.043,15 m2.

Pozemky sú evidované na Liste vlastníctiev č. 299, 25, 354 pre k.ú. Hrišovce s výmerou 16.016,09 m2 
a na Liste vlastníctiev č. 2253, 2255 pre k.ú. Víťaz s výmerou 27,06 m2.

Investičná príležitosť a zároveň možnosť stať sa podielnikom resp. členom v pozemkovom spoločenstve (urbariáte), z ktorého plynú mnohé výhody ako aj napríklad pravidelné vyplácanie dividend. 

Výmera:   16043 m2
Možnosť prenájmu:   NIE
Možnosť splátok:   ÁNO

Viac informácií

V cene je zahrnutý kompletný právny servis vrátane prípravy kúpnych zmlúv, vklad do katastra nehnuteľností a správne poplatky.

Zaujala Vás táto nehnuteľnosť? Kontaktujte nás.

KONTAKTUJTE NÁS

Galéria