Veľký Lom, Suché Brezovo

Investičné spoluvlastnícke podiely v urbári

€1.900,- EUR

5481 m2


KONTAKT NA PREDAJCU:

0948204174

MARTIN@SLOVAKESTATE.COM

Špecifikácia nehnuteľnosti

Spoločnosť Slovak Estate s.r.o. ponúka na predaj spoluvlastnícke podiely lesov a pasienkov (urbáru) v katastrálnom území Veľký Lom a Suché Brezovo.

Výmera pozemkov je :

LV 206, 219, 225, 233, 502, 503, 504, 510, 511, 517, 518, 519, 520, 563, 663, 691 – k.ú. Veľký Lom, s celkovou výmerou 2.324,87 m2
a LV 125, 245, 200 a 201 – k.ú. Suché Brezovo, s celkovou výmerou 3.156,21 m2.

Predmetné nehnuteľnosti tvoria spoločné nehnuteľnosti, tzv. urbár, tj. možnosť stať sa spoluvlastníkom urbáru, zaujímavá investičná príležitosť.

Výmera:   5481 m2
Možnosť prenájmu:   ÁNO
Možnosť splátok:   ÁNO

Viac informácií

V cene je zahrnutý kompletný právny servis vrátane prípravy kúpnych zmlúv, vklad do katastra nehnuteľností a správne poplatky.


Zaujala Vás táto nehnuteľnosť? Kontaktujte nás.

KONTAKTUJTE NÁS

Galéria