Polianka

Investičný pozemok v podiele 1/1

€6.000,- EUR

2322 m2


KONTAKT NA PREDAJCU:

0948204174

MARTIN@SLOVAKESTATE.COM

Špecifikácia nehnuteľnosti

Spoločnosť Slovak Estate s.r.o. ponúka na predaj poľnohospodársku pôdu v k.ú. Polianka, s možnosťou využitia na investičný zámer, prípadne aj ako stavebný pozemok.

Celková výmera predávanej nehnuteľnosti tvorí spolu 2,322.00 m2
Pozemok parcelné číslo 2591, reg. "C" je evidovaný na liste vlastníctva č. 2719 pre katastrálne územie Polianka.

Pozemok je vzdialený približne 20 m od hlavnej cesty a prístup je zabezpečený po obecnej, resp. štátnej parcele. V blízkosti pozemku stojí približne 8 domov z južnej strany a intravilán obce Polianka je vzdialený približne 150 m zo severnej strany, napojenie na elektrický stĺp je v dosahu.

Pozemok je v pravidelnom obdĺžnikovom tvare, mierne svahovitového resp. až rovinatého charakteru. Je 213 m dlhý a 11m široký.

Pozemok nie je zaťažený žiadnym bremenom a je dostupný OKAMŽITE.

V cene je zahrnutý kompletný právny servis vrátane prípravy kúpnych zmlúv, vklad do katastra nehnuteľností a správne poplatky.

Výmera:   2322 m2
Možnosť prenájmu:   ÁNO
Možnosť splátok:   ÁNO

Viac informácií


Zaujala Vás táto nehnuteľnosť? Kontaktujte nás.

KONTAKTUJTE NÁS

Galéria