Opatová

Investičné spoluvlastnícke podiely

€1.500,- EUR

2237 m2


KONTAKT NA PREDAJCU:

0948204174

MARTIN@SLOVAKESTATE.COM

Špecifikácia nehnuteľnosti

Spoločnosť Slovak Estate s.r.o. ponúka na predaj spoluvlastnícke podiely lesov a pasienkov (urbáru) v katastrálnom území Opatová, okres Trenčín.
Výmera spoluvlastníckych podielov tvorí spolu 2.237,39 m2

- Pozemky sú evidované na liste vlastníctva 3506 pre k.ú. Opatová. 
- Pozemky spravuje Pozemkové spoločenstvo urbárske Opatová; IČO: 36120839.

Investičná príležitosť a zároveň možnosť stať sa podielnikom resp. členom v pozemkovom spoločenstve (urbariáte), z ktorého plynú mnohé výhody ako aj napríklad pravidelné vyplácanie dividend. 

V cene je zahrnutý kompletný právny servis vrátane prípravy kúpnych zmlúv, vklad do katastra nehnuteľností a správne poplatky.

Výmera:   2237 m2
Možnosť prenájmu:   ÁNO
Možnosť splátok:   ÁNO

Viac informácií


Zaujala Vás táto nehnuteľnosť? Kontaktujte nás.

KONTAKTUJTE NÁS

Galéria