Hontianske Trsťany

Investičné spoluvlastnícke podiely - Urbár

€26.500,- EUR

81461 m2


KONTAKT NA PREDAJCU:

0948204174

MARTIN@SLOVAKESTATE.COM

Špecifikácia nehnuteľnosti

Spoločnosť Slovak Estate s.r.o. ponúka na predaj spoluvlastnícke podiely lesov a pasienkov (urbáru) v katastrálnom území Hontianske Trsťany, okres Levice.

- Výmera spoluvlastníckych podielov tvorí spolu 81.460,53 m2 (8.14 hektára).

- Pozemky sú evidované na listoch vlastníctva 539, 545, 629, 630, 631, 632 pre k.ú. Hontianske Trsťany
- Pozemky spravuje URBARIÁT - Kapitulské pozemkové spoločenstvo Hontianske Trsťany, IČO: 37 966 693

Investičná príležitosť a zároveň možnosť stať sa podielnikom resp. členom v pozemkovom spoločenstve (urbariáte), z ktorého plynú mnohé výhody ako aj napríklad pravidelné vyplácanie dividend.

V cene je zahrnutý kompletný právny servis vrátane prípravy kúpnych zmlúv, vklad do katastra nehnuteľností a správne poplatky.

Výmera:   81461 m2
Možnosť prenájmu:   NIE
Možnosť splátok:   NIE

Viac informácií


Zaujala Vás táto nehnuteľnosť? Kontaktujte nás.

KONTAKTUJTE NÁS

Galéria