Roztoky

Investičné spoluvlastníce podiely - Urbár

€3.500,- EUR

7380 m2


KONTAKT NA PREDAJCU:

0948 204 174

POZEMKY@SLOVAKESTATE.COM

Špecifikácia nehnuteľnosti

Spoločnosť Slovak Estate s.r.o. ponúka na predaj spoluvlastnícke podiely lesov a pasienkov (urbáru) v katastrálnom území Roztoky, okres Svidník.
Výmera spoluvlastníckych podielov tvorí spolu 7.380,29 m2

- Pozemky sú evidované na listoch vlastníctva 437, 678, 516, 538, 539, 540, 558, 564, 575, 580, 642, 653, 659, 664, 669, 675, 506 pre k.ú. Roztoky. 
- Pozemky spravuje Urbár Združenie súkromných spoluvlastníkov lesa Kút-Kuchtovce, pozemkové spoločenstvo Roztoky, IČO : 31956211


Výmera:   7380 m2
Možnosť prenájmu:   ÁNO
Možnosť splátok:   ÁNO

Viac informácií

Investičná príležitosť a zároveň možnosť stať sa podielnikom resp. členom v pozemkovom spoločenstve (urbariáte), z ktorého plynú mnohé výhody ako aj napríklad pravidelné vyplácanie dividend. 

V cene je zahrnutý kompletný právny servis vrátane prípravy kúpnych zmlúv, vklad do katastra nehnuteľností a správne poplatky.

Zaujala Vás táto nehnuteľnosť? Kontaktujte nás.

KONTAKTUJTE NÁS

Galéria