Vrbovce

Investičné spoluvlastnícke podiely

€6.500,- EUR

7522 m2


KONTAKT NA PREDAJCU:

0948 204 174

POZEMKY@SLOVAKESTATE.COM

Špecifikácia nehnuteľnosti

Spoločnosť Slovak Estate s.r.o. ponúka na predaj spoluvlastnícke podiely na ornej pôde, trvalých trávnych porastoch a lesoch v katastrálnom území Vrbovce, okres Myjava.

- Výmera spoluvlastníckych podielov tvorí spolu 7.521,90 m2.

- Pozemky sú evidované na listoch vlastníctva 5175, 5176, 5177, 6940, 9747, 9748, 9862, 9863, 9980,10339 a 11361 pre katastrálne územie Vrbovce ako Trvalý trávny porast, Orná pôda, Lesný pozemok a Záhrada ​a sú vhodné pre poľnohospodárov a do prebiehajúceho projektu komasácií (sceľovania pozemkov).

Výmera:   7522 m2
Možnosť prenájmu:   ÁNO
Možnosť splátok:   ÁNO

Viac informácií

- KOMASÁCIE: Sceľovanie pozemkov je projekt prebiehajúci po celom území SR, ktorého úlohou je "sceliť" veľmi rozdrobenú a nevyporiadanú pôdu v extraviláne (nezastavanom území - lesy, lúky, pôda...) na Slovensku. Po scelení sa spočíta každému majiteľovi pozemkov jeho celková výmera v danom katastrálnom území a svoju pôdu dostane na jednom (alebo viacerých) pozemkoch v 100% podiele 1/1, kde bude výlučným vlastníkom celého pozemku a bude s ním môcť nakladať podľa vlastného uváženia. Územia sa sceľujú na základe viacerých faktorov postupne. Kúpa spoluvlastníckych podielov na pôde je teda vhodnou investičnou voľbou, nakoľko aj pôda rastie na hodnote medziročne takmer neustále, rovnako ako iné typy nehnuteľností. 

V galérií inzerátu su vyznačené pozemky na mape spolu s tabuľkou vypísaných nehnuteľností.

V cene je zahrnutý kompletný právny servis vrátane prípravy kúpnych zmlúv, vklad do katastra nehnuteľností a správne poplatky.

Zaujala Vás táto nehnuteľnosť? Kontaktujte nás.

KONTAKTUJTE NÁS

Galéria