Madačka

Investičné spoluvlastnícke podiely - Urbár

€9.990,- EUR

25964 m2


KONTAKT NA PREDAJCU:

0948204174

pozemky@slovakestate.com

Špecifikácia nehnuteľnosti

Spoločnosť Slovak Estate s.r.o. ponúka na predaj spoluvlastnícke podiely lesov a pasienkov (urbáru) v k.ú. Madačka, okres Lučenec.

Výmera spoluvlastníckych podielov tvorí spolu 25,963.89 m2 a pozemky sú vedené na listoch vlastníctva 549, 831, 836, 772, 775 pre k.ú. Madačka.

Pozemky sú pod správou Pozemkové spoločenstvo URBARIÁT MADAČKA I, p.s., IČO: 50131788.
Investičná príležitosť a zároveň možnosť stať sa podielnikom resp. členom v pozemkovom spoločenstve (urbariáte), z ktorého plynú mnohé výhody, ako napríklad pravidelné vyplácanie dividend.

V cene je zahrnutý kompletný právny servis vrátane prípravy kúpnych zmlúv, vklad do katastra nehnuteľností a správne poplatky.

Výmera:   25964 m2
Možnosť prenájmu:   ÁNO
Možnosť splátok:   ÁNO

Viac informácií


Zaujala Vás táto nehnuteľnosť? Kontaktujte nás.

KONTAKTUJTE NÁS

Galéria