Čertižné

Investičné spoluvlastnícke podiely - Urbár

€2.500,- EUR

7493 m2


KONTAKT NA PREDAJCU:

0948204174

pozemky@slovakestate.com

Špecifikácia nehnuteľnosti

Spoločnosť Slovak Estate s.r.o. ponúka na predaj spoluvlastnícke podiely lesov a pasienkov (urbáru) v katastrálnom území Čertižné, okres Medzilaborce.
Výmera spoluvlastníckych podielov tvorí spolu 7,493.20 m2

- Pozemky sú evidované na listoch vlastníctva 1190, 1191, 1243, 1244, 1245, 1237, 943, 1154, 1157, 1199 pre k.ú. Čertižné.
- Pozemky spravuje Pozemkové spoločenstvo vlastíkov lesa so sídlom v Čertižnom, IČO: 31954791.

Investičná príležitosť a zároveň možnosť stať sa podielnikom resp. členom v pozemkovom spoločenstve (urbariáte), z ktorého plynú mnohé výhody ako aj napríklad pravidelné vyplácanie dividend.

V cene je zahrnutý kompletný právny servis vrátane prípravy kúpnych zmlúv, vklad do katastra nehnuteľností a správne poplatky.

Výmera:   7493 m2
Možnosť prenájmu:   ÁNO
Možnosť splátok:   ÁNO

Viac informácií


Zaujala Vás táto nehnuteľnosť? Kontaktujte nás.

KONTAKTUJTE NÁS

Galéria