Rejdová

Investičné spoluvlastnícke podiely - Urbár

€5.500,- EUR

15791 m2


KONTAKT NA PREDAJCU:

0948204174

pozemky@slovakestate.com

Špecifikácia nehnuteľnosti

Spoločnosť Slovak Estate s.r.o. ponúka na predaj spoluvlastnícke podiely lesov a pasienkov (urbáru) v katastrálnom území Ruské, okres Snina.
Výmera spoluvlastníckych podielov tvorí spolu 15,790.96 m2

- Pozemky sú evidované na listoch vlastníctva 1395, 1409, 1512, 1637, 1795, 2675 pre k.ú. Rejdová.
- Pozemky spravuje Pozemkové spoločenstvo Rejdová, IČO: 42 323 843

Investičná príležitosť a zároveň možnosť stať sa podielnikom resp. členom v pozemkovom spoločenstve (urbariáte), z ktorého plynú mnohé výhody ako aj napríklad pravidelné vyplácanie dividend.

V cene je zahrnutý kompletný právny servis vrátane prípravy kúpnych zmlúv, vklad do katastra nehnuteľností a správne poplatky.

Výmera:   15791 m2
Možnosť prenájmu:   ÁNO
Možnosť splátok:   ÁNO

Viac informácií


Zaujala Vás táto nehnuteľnosť? Kontaktujte nás.

KONTAKTUJTE NÁS

Galéria