Blažice

Investičné spoluvlastnícke podiely - Urbár

€330,- EUR

445 m2


KONTAKT NA PREDAJCU:

0948204174

pozemky@slovakestate.com

Špecifikácia nehnuteľnosti

Spoločnosť Slovak Estate s.r.o. ponúka na predaj spoluvlastnícke podiely lesov a pasienkov (urbáru) v katastrálnom území Blažice, okres Košice - okolie.
Výmera spoluvlastníckych podielov tvorí spolu 445.49 m2

- Pozemky sú evidované na listoch vlastníctva 864 pre k.ú. Blažice.
- Pozemky spravuje Pozemkové spoločenstvo "DUBINA" Blažice, IČO: 31268234.

Investičná príležitosť a zároveň možnosť stať sa podielnikom resp. členom v pozemkovom spoločenstve (urbariáte), z ktorého plynú mnohé výhody ako aj napríklad pravidelné vyplácanie dividend.

V cene je zahrnutý kompletný právny servis vrátane prípravy kúpnych zmlúv, vklad do katastra nehnuteľností a správne poplatky.

Výmera:   445 m2
Možnosť prenájmu:   ÁNO
Možnosť splátok:   ÁNO

Viac informácií


Zaujala Vás táto nehnuteľnosť? Kontaktujte nás.

KONTAKTUJTE NÁS

Galéria