Svidník

Investičné spoluvlastníce podiely - Urbár

€3.000,- EUR

5654 m2


KONTAKT NA PREDAJCU:

0948204174

POZEMKY@SLOVAKESTATE.COM

Špecifikácia nehnuteľnosti

Spoločnosť Slovak Estate s.r.o. ponúka na predaj spoluvlastnícke podiely lesov a pasienkov (urbáru) v katastrálnom území Svidník.
Výmera spoluvlastníckych podielov tvorí spolu 5,654.37 m2

- Pozemky sú evidované na listoch vlastníctva 2284, 2879, 3020, 2955 pre k.ú. Svidník.
- Pozemky spravuje Pozemkové spoločenstvo urbárnikov a lesomajiteľov mesta Svidník, IČO: 31993516

Investičná príležitosť a zároveň možnosť stať sa podielnikom resp. členom v pozemkovom spoločenstve (urbariáte), z ktorého plynú mnohé výhody ako aj napríklad pravidelné vyplácanie dividend.

V cene je zahrnutý kompletný právny servis vrátane prípravy kúpnych zmlúv, vklad do katastra nehnuteľností a správne poplatky.

Výmera:   5654 m2
Možnosť prenájmu:   ÁNO
Možnosť splátok:   ÁNO

Viac informácií


Zaujala Vás táto nehnuteľnosť? Kontaktujte nás.

KONTAKTUJTE NÁS

Galéria