Trenčianska Teplá

Investičné pozemky v podiele 1/1

€10.700,- EUR

7402 m2


KONTAKT NA PREDAJCU:

0948204174

POZEMKY@SLOVAKESTATE.COM

Špecifikácia nehnuteľnosti

Spoločnosť Slovak Estate s.r.o. ponúka na predaj poľnohospodársku pôdu v plnom podiele 1/1 v katastrálnom území Trenčianska Teplá, okres Trenčín.

- Výmera spoluvlastníckych podielov tvorí spolu 7.402,00 m2 a pozemky sú evidované ako Orná pôda a Trvalý trávny porast.

- Poľnohospodárska pôda je evidovaná na listoch vlastníctva 3202 a 3203 pre k.ú. Trenčianska Teplá.
- Spolu ponúkame v katastrálnom území na predaj 13 parciel v plnom podiele 1/1.
- Je možný aj predaj jednotlivých parciel po dohode (cena za m2 pri každej parcele je individuálna).

- Pozemky sú vhodné pre poľnohospodárov a do prebiehajúceho projektu komasácií (sceľovania pozemkov).

- KOMASÁCIE: Sceľovanie pozemkov je projekt prebiehajúci po celom území SR, ktorého úlohou je "sceliť" veľmi rozdrobenú a nevyporiadanú pôdu v extraviláne (nezastavanom území - lesy, lúky, pôda...) na Slovensku. Po scelení sa spočíta každému majiteľovi pozemkov jeho celková výmera v danom katastrálnom území a svoju pôdu dostane na jednom (alebo viacerých) pozemkoch v 100% podiele 1/1, kde bude výlučným vlastníkom celého pozemku a bude s ním môcť nakladať podľa vlastného uváženia. Územia sa sceľujú na základe viacerých faktorov postupne. Kúpa spoluvlastníckych podielov na pôde je teda vhodnou investičnou voľbou, nakoľko aj pôda rastie na hodnote medziročne takmer neustále, rovnako ako iné typy nehnuteľností.

Výmera:   7402 m2
Možnosť prenájmu:   ÁNO
Možnosť splátok:   ÁNO

Viac informácií


- Tabuľka predávaných nehnuteľností a mapka s vyznačenými parcelami je v galérii inzerátu.

- V cene je zahrnutý kompletný právny servis vrátane prípravy kúpnych zmlúv, vklad do katastra nehnuteľností a správne poplatky.

Zaujala Vás táto nehnuteľnosť? Kontaktujte nás.

KONTAKTUJTE NÁS

Galéria