Margecany

Investičné lesné pozemky - Urbár (15.5 hektára)

€55.000,- EUR

155408 m2


KONTAKT NA PREDAJCU:

0948204174

POZEMKY@SLOVAKESTATE.COM

Špecifikácia nehnuteľnosti

Spoločnosť Slovak Estate s.r.o. ponúka na predaj spoluvlastnícke podiely lesov a pasienkov (urbáru) v katastrálnom území Margecany, okres Gelnica rozprestierajúcich sa po celom území, v okolí nádrže Ružín, rieky Hornád a vo Volovských vrchoch a Čiernej Hore. 

Presná mapa s vyznačenými parcelami sa nachádza v galérií inzercie (medzi fotografiami).

Výmera spoluvlastníckych podielov tvorí spolu 155.408,39 m2 (15.5 Hektáru).

- Pozemky sú evidované na listoch vlastníctva 963, 1548, 1539 pre k.ú. Margecany.
- Pozemky spravuje Pozemkové spoločenstvo Čierna Hora Margecany, IČO: 42323371 a Pozemkové spoločenstvo vlastníkov - Margecany, IČO: 35554029.

Výmera:   155408 m2
Možnosť prenájmu:   NIE
Možnosť splátok:   NIE

Viac informácií


Investičná príležitosť - možnosť kúpenia obrovskej výmery lesných pozemkov a zároveň možnosť stať sa členom v pozemkovom spoločenstve (urbariáte), z ktorého plynú mnohé výhody ako aj napríklad pravidelné vyplácanie dividend, prípadne palivové drevo, možnosť poľovania v danom revíri... 

V cene je zahrnutý kompletný právny servis vrátane prípravy kúpnych zmlúv, vklad do katastra nehnuteľností a správne poplatky.

Zaujala Vás táto nehnuteľnosť? Kontaktujte nás.

KONTAKTUJTE NÁS

Galéria