Krásno nad Kysucou

Investičné stavebné pozemky pri intraviláne

NA VYŽIADANIE

3610 m2


KONTAKT NA PREDAJCU:

0948204174

pozemky@slovakestate.com

Špecifikácia nehnuteľnosti

Spoločnosť Slovak Estate s.r.o. ponúka na predaj investičné spoluvlastnícke podiely na stavebných pozemkoch, pasienkoch a lesoch v katastrálnom území Krásno nad Kysucou.

- Výmera spoluvlastníckych podielov tvorí spolu 3.610,27 m2.

- Pozemky sú evidované na listoch vlastníctva 2718, 3988, 4826, 5016, 5206, 3402, 3740, 7059, 4806, 5045, 6181 ,6182, 6571, 7225, 4967, 3935, 4757, 7719, 4966, 3958, 5044, 5055, 3970, 7701, 4960, 4154, 4155, 4260, 4268, 6641, 4327, 4829 ,6381, 5047, 7232, 5119, 5130, 3522, 3524, 3525 ,7218 ,3519 ,3408, 4249 pre katastrálne územie Krásno nad Kysucou ​a pozemky sa skvele hodia do prebiehajúceho projektu komasácií (sceľovania pozemkov).

- KOMASÁCIE: Sceľovanie pozemkov je projekt prebiehajúci po celom území SR, ktorého úlohou je "sceliť" veľmi rozdrobenú a nevyporiadanú pôdu v extraviláne (nezastavanom území - lesy, lúky, pôda...) na Slovensku. Po scelení sa spočíta každému majiteľovi pozemkov jeho celková výmera v danom katastrálnom území a svoju pôdu dostane na jednom (alebo viacerých) pozemkoch v 100% podiele 1/1, kde bude výlučným vlastníkom celého pozemku a bude s ním môcť nakladať podľa vlastného uváženia. Územia sa sceľujú na základe viacerých faktorov postupne. Kúpa spoluvlastníckych podielov na pôde je teda vhodnou investičnou voľbou, nakoľko aj pôda rastie na hodnote medziročne takmer neustále, rovnako ako iné typy nehnuteľností.

Výmera:   3610 m2
Možnosť prenájmu:   NIE
Možnosť splátok:   NIE

Viac informácií


- Skvelá investičná príležitosť pre domácich, prípadne investorov čo si chcú uložiť peniaze do nehnuteľností.

- Vyznačenie pozemkov na mape a tabuľka predávaných nehnuteľností sú v galérii inzerátu - medzi fotkami.

- V cene je zahrnutý kompletný právny servis vrátane prípravy kúpnych zmlúv, vklad do katastra nehnuteľností a správne poplatky.

- Možnosť odpredaja aj jednotlivých parciel

Zaujala Vás táto nehnuteľnosť? Kontaktujte nás.

KONTAKTUJTE NÁS

Galéria