Halič

Investičné spoluvlastnícke podiely

€5.000,- EUR

5000 m2


KONTAKT NA PREDAJCU:

0948204174

MARTIN@SLOVAKESTATE.COM

Špecifikácia nehnuteľnosti

Spoločnosť Slovak Estate s.r.o. ponúka na predaj spoluvlastnícke podiely na poľnohospodárskej pôde v k.ú. Halič. Výmera spoluvlastníckych podielov tvorí spolu 5.000,00 m2. Pozemok parcelné číslo 727/42, reg. E je evidovaný na liste vlastníctva č. 1013 pre katastrálne územie Halič. 

Výmera:   5000 m2
Možnosť prenájmu:   NIE
Možnosť splátok:   NIE

Viac informácií

V cene je zahrnutý kompletný právny servis vrátane prípravy kúpnych zmlúv, vklad do katastra nehnuteľností a správne poplatky.

Zaujala Vás táto nehnuteľnosť? Kontaktujte nás.

KONTAKTUJTE NÁS

Galéria