Dobrá

Investičné pozemky v podiele 1/1

€1.500,- EUR

1178 m2


KONTAKT NA PREDAJCU:

0948204174

POZEMKY@SLOVAKESTATE.COM

Špecifikácia nehnuteľnosti

Spoločnosť Slovak Estate s.r.o. ponúka na predaj spoluvlastnícke podiely na poľnohospodárskej pôde a lesoch v katastrálnom území Dobrá, okres Trenčín.

- Celková výmera predávaných nehnuteľností tvorí spolu 1.177,90 m2. Dokopy ide o 4 parcely, pričom dve parcely sú predávané v spoluvlastníckom podiele 1/1.

- Pozemky sú evidované na listoch vlastníctva 1716, 1351 a 1388 pre k.ú. Dobrá, okres Trenčín, pričom na listoch vlastníctva sú vedené ako Orná pôda a Lesný pozemok.

- Pozemky sú vhodné pre poľnohospodárov, lesných hospodárov a do prebiehajúceho projektu komasácií (sceľovania pozemkov).

- KOMASÁCIE: Sceľovanie pozemkov je projekt prebiehajúci po celom území SR, ktorého úlohou je "sceliť" veľmi rozdrobenú a nevyporiadanú pôdu v extraviláne (nezastavanom území - lesy, lúky, pôda...) na Slovensku. Po scelení sa spočíta každému majiteľovi pozemkov jeho celková výmera v danom katastrálnom území a svoju pôdu dostane na jednom (alebo viacerých) pozemkoch v 100% podiele 1/1, kde bude výlučným vlastníkom celého pozemku a bude s ním môcť nakladať podľa vlastného uváženia. Územia sa sceľujú na základe viacerých faktorov postupne. Kúpa spoluvlastníckych podielov na pôde je teda vhodnou investičnou voľbou, nakoľko aj pôda rastie na hodnote medziročne takmer neustále, rovnako ako iné typy nehnuteľností.


Výmera:   1178 m2
Možnosť prenájmu:   ÁNO
Možnosť splátok:   ÁNO

Viac informácií

- Tabuľka predávaných nehnuteľností spolu s mapou je v galérii inzerátu.

- V cene je zahrnutý kompletný právny servis vrátane prípravy kúpnych zmlúv, vklad do katastra nehnuteľností a správne poplatky.

Zaujala Vás táto nehnuteľnosť? Kontaktujte nás.

KONTAKTUJTE NÁS

Galéria