Dobrá

Investičné spoluvlastníce podiely - Urbár

€700,- EUR

773 m2


KONTAKT NA PREDAJCU:

0948204174

POZEMKY@SLOVAKESTATE.COM

Špecifikácia nehnuteľnosti

Spoločnosť Slovak Estate s.r.o. ponúka na predaj spoluvlastnícky podiel na lesoch a pasienkoch (urbár) v katastrálnom území Dobrá, okres Trenčín.

 

Výmera spoluvlastníckych podielov tvorí spolu 772,98 m2.

 

- Pozemky sú evidované na LV 1875 pre k.ú. Dobrá, okres Trenčín a vedené sú ako Lesný pozemok.

 

- Pozemky spravuje Lesné združenie - pozemkové spoločenstvo Dobrá, IČO: 42282292.

 

Investičná príležitosť a zároveň možnosť stať sa podielnikom resp. členom v pozemkovom spoločenstve (urbariáte), z ktorého plynú mnohé výhody ako aj napríklad pravidelné vyplácanie dividend.

 

V cene je zahrnutý kompletný právny servis vrátane prípravy kúpnych zmlúv, vklad do katastra nehnuteľností a správne poplatky.

Výmera:   773 m2
Možnosť prenájmu:   NIE
Možnosť splátok:   ÁNO

Viac informácií


Zaujala Vás táto nehnuteľnosť? Kontaktujte nás.

KONTAKTUJTE NÁS

Galéria