Sobotište

Investičné spoluvlastnícke podiely

€2.000,- EUR

1855 m2


KONTAKT NA PREDAJCU:

0948204174

pozemky@slovakestate.com

Špecifikácia nehnuteľnosti

Spoločnosť Slovak Estate s.r.o. ponúka na predaj spoluvlastnícke podiely na ornej pôde v katastrálnom území Sobotište, okres Senica.

- Výmera spoluvlastníckych podielov tvorí 1.854,50 m2.

- Poľnohospodárska pôda je evidovaná na LV 1691, 2103, 2176 a 4712 pre k.ú. Sobotište ako Orná pôda a Trvalý trávny porast.

- Vyznačenie parciel je spolu s ich zoznamom v galérii, medzi fotografiami.

- V cene je zahrnutý kompletný právny servis vrátane prípravy kúpnych zmlúv, vklad do katastra nehnuteľností a správne poplatky.

Výmera:   1855 m2
Možnosť prenájmu:   ÁNO
Možnosť splátok:   ÁNO

Viac informácií


Zaujala Vás táto nehnuteľnosť? Kontaktujte nás.

KONTAKTUJTE NÁS

Galéria