Veľké Leváre

Investičné spoluvlastnícke podiely

€1.000,- EUR

756 m2


KONTAKT NA PREDAJCU:

0948204174

POZEMKY@SLOVAKESTATE.COM

Špecifikácia nehnuteľnosti

Ponúkame na predaj spoluvlastnícke podiely na poľnohospodárskej pôde a lesoch v katastrálnom území Veľké Leváre, okres Malacky.

- Výmera spoluvlastníckych podielov tvorí spolu 755,83 m2.

- Pozemky sú evidované na listoch vlastníctva 2272, 2508, 5934 pre k.ú. Veľké Leváre ako Orná pôda, Lesný pozemok a Trvalý trávny porast.

- Pozemky sú vhodné pre poľnohospodárov a do prebiehajúceho projektu komasácií (sceľovania pozemkov).

- KOMASÁCIE: Sceľovanie pozemkov je projekt prebiehajúci po celom území SR, ktorého úlohou je "sceliť" veľmi rozdrobenú a nevyporiadanú pôdu v extraviláne (nezastavanom území - lesy, lúky, pôda...) na Slovensku. Po scelení sa spočíta každému majiteľovi pozemkov jeho celková výmera v danom katastrálnom území a svoju pôdu dostane na jednom (alebo viacerých) pozemkoch v 100% podiele 1/1, kde bude výlučným vlastníkom celého pozemku a bude s ním môcť nakladať podľa vlastného uváženia. Územia sa sceľujú na základe viacerých faktorov postupne. Kúpa spoluvlastníckych podielov na pôde je teda vhodnou investičnou voľbou, nakoľko aj pôda rastie na hodnote medziročne takmer neustále, rovnako ako iné typy nehnuteľností.Výmera:   756 m2
Možnosť prenájmu:   ÁNO
Možnosť splátok:   ÁNO

Viac informácií

- Tabuľka s mapkou predávaných nehnuteľností je v galérii inzerátu.

- V cene je zahrnutý kompletný právny servis vrátane prípravy kúpnych zmlúv, vklad do katastra nehnuteľností a správne poplatky.

Zaujala Vás táto nehnuteľnosť? Kontaktujte nás.

KONTAKTUJTE NÁS

Galéria