Dubnica nad Váhom

Investičné spoluvlastnícke podiely - Urbár

€7.500,- EUR

9901 m2


KONTAKT NA PREDAJCU:

0948204174

POZEMKY@SLOVAKESTATE.COM

Špecifikácia nehnuteľnosti

Spoločnosť Slovak Estate s.r.o. ponúka na predaj spoluvlastnícke podiely lesov a pasienkov (urbáru) v katastrálnych územiach Veľký Kolačín, Malý Kolačín a Dubnica nad Váhom, okres Ilava.
Výmera spoluvlastníckych podielov tvorí spolu 9.901 m2.

- Pozemky sú evidované na liste vlastníctva 2864 pre katastrálne územie Veľký Kolačín  s celkovou výmerou 3.575,02 m2,
na liste vlastníctva 2225 pre katastrálne územie Malý Kolačín s celkovou výmerou 348,24  m2
a na listoch vlastníctva 2887, 3123, 3124, 3218, 3782, 3800, 3801, 3805, 3964, 3970, 3973, 3974, 3975, 3976, 3977, 3978, 4628, 4774, 4775, 4776, 4777, 5658, 6959, 3533, 5277, 5656 a 3963 pre katastrálne územie Dubnica nad Váhom s celkovou výmerou 5.977,58 m2.

- VŠETKY HORE UVEDENÉ POZEMKY sú pod správou jednoho pozemkového spoločnstva (urbariátu) - Urbárska obec, pozemkové spoločenstvo, Dubnica n/Váhom, IČO: 31937047.

Výmera:   9901 m2
Možnosť prenájmu:   NIE
Možnosť splátok:   NIE

Viac informácií

Investičná príležitosť a zároveň možnosť stať sa podielnikom resp. členom v pozemkovom spoločenstve (urbariáte), z ktorého plynú mnohé výhody ako aj napríklad pravidelné vyplácanie dividend vo forme peňazí alebo palivového dreva a pod.

V cene je zahrnutý kompletný právny servis vrátane prípravy kúpnych zmlúv, vklad do katastra nehnuteľností a správne poplatky.

Zaujala Vás táto nehnuteľnosť? Kontaktujte nás.

KONTAKTUJTE NÁS

Galéria