Zvolenská Slatina

Investičný podiel na poľnohospodárskej pôde

€1.000,- EUR

737 m2


KONTAKT NA PREDAJCU:

0948204174

POZEMKY@SLOVAKESTATE.COM

Špecifikácia nehnuteľnosti

Spoločnosť Slovak Estate s.r.o. ponúka na predaj spoluvlastnícky podiel na poľnohospodárskej pôde v katastrálnom území Zvolenská Slatina, okres Zvolen.

 

- Výmera spoluvlastníckeho podielu tvorí celkom 737,17 m2, pričom pozemok je na liste vlastníctva č. 1291 vedený ako Orná pôda.

 

- Približné rozmery parcely:

- šírka: 21 m

- dĺžka: 217 m

 

Vyznačenie parcely na mape možno nájsť v galérii.

Výmera:   737 m2
Možnosť prenájmu:   NIE
Možnosť splátok:   NIE

Viac informácií

- Pozemok je vhodný pre poľnohospodárov, poľovníkov, včelárov, prípadne ako investičný pozemok a hodí sa taktiež do prebiehajúceho projektu komasácií (sceľovania pozemkov).

 

- KOMASÁCIE: Sceľovanie pozemkov je projekt prebiehajúci po celom území SR, ktorého úlohou je "sceliť" veľmi rozdrobenú a nevyporiadanú pôdu v extraviláne (nezastavanom území - lesy, lúky, pôda...) na Slovensku. Po scelení sa spočíta každému majiteľovi pozemkov jeho celková výmera v danom katastrálnom území a svoju pôdu dostane na jednom (alebo viacerých) pozemkoch v 100% podiele 1/1, kde bude výlučným vlastníkom celého pozemku a bude s ním môcť nakladať podľa vlastného uváženia. Územia sa sceľujú na základe viacerých faktorov postupne. Kúpa spoluvlastníckych podielov na pôde je teda vhodnou investičnou voľbou, nakoľko aj pôda rastie na hodnote medziročne takmer neustále, rovnako ako iné typy nehnuteľností.

 

- V cene je zahrnutý kompletný právny servis vrátane prípravy kúpnych zmlúv, vklad do katastra nehnuteľností a správne poplatky.

Zaujala Vás táto nehnuteľnosť? Kontaktujte nás.

KONTAKTUJTE NÁS

Galéria