Dolný Vinodol

Investičné spoluvlastnícke podiely

€400,- EUR

200 m2


KONTAKT NA PREDAJCU:

0948204174

POZEMKY@SLOVAKESTATE.COM

Špecifikácia nehnuteľnosti

Spoločnosť Slovak Estate s.r.o. ponúka na predaj spoluvlastnícke podiely na poľnohospodárskej pôde v katastrálnom území Dolný Vinodol, okres Nitra. 

 

- Výmera spoluvlastníckych podielov tvorí spolu 199,79 m2 a pozemky sú na listoch vlastníctva evidované ako Orná pôda.

 

- Poľnohospodárska pôda je evidovaná na parcelách registra "E" 639, "E" 1417 a "E" 1418 pre katastrálne územie Dolný Vinodol a pozemky sú vhodné pre obhospodarovateľov pôdy ako investičné pozemky, nakoľko podliehajú pozemkovým úpravám podľa Rozhodnutia č. OU-NR-PLO1-2020/025966-3 zo dňa 20.09.2020, a preto by mali byť v dohľadnej dobe značne zhodnotené.

Výmera:   200 m2
Možnosť prenájmu:   NIE
Možnosť splátok:   NIE

Viac informácií

- KOMASÁCIE: Sceľovanie pozemkov je projekt prebiehajúci po celom území SR, ktorého úlohou je "sceliť" veľmi rozdrobenú a nevyporiadanú pôdu v extraviláne (nezastavanom území - lesy, lúky, pôda...) na Slovensku. Po scelení sa spočíta každému majiteľovi pozemkov jeho celková výmera v danom katastrálnom území a svoju pôdu dostane na jednom (alebo viacerých) pozemkoch v 100% podiele 1/1, kde bude výlučným vlastníkom celého pozemku a bude s ním môcť nakladať podľa vlastného uváženia. Územia sa sceľujú na základe viacerých faktorov postupne. Kúpa spoluvlastníckych podielov na pôde je teda vhodnou investičnou voľbou, nakoľko aj pôda rastie na hodnote medziročne takmer neustále, rovnako ako iné typy nehnuteľností.

 

- Vyznačenie pozemkov na mape a tabuľka predávaných nehnuteľností sú v galérii inzerátu. 

 

- V cene je zahrnutý kompletný právny servis vrátane prípravy kúpnych zmlúv, vklad do katastra nehnuteľností a správne poplatky.

Zaujala Vás táto nehnuteľnosť? Kontaktujte nás.

KONTAKTUJTE NÁS

Galéria