Ňagov

Investičné spoluvlastnícke podiely

€1.000,- EUR

165 m2


KONTAKT NA PREDAJCU:

0948204174

POZEMKY@SLOVAKESTATE.COM

Špecifikácia nehnuteľnosti

Spoločnosť Slovak Estate s.r.o. ponúka na predaj spoluvlastnícke podiely na poľnohospodárskej pôde pri intraviláne obce Ňagov, okres Medzilaborce. 

 

- Poľnohospodárska pôda je evidovaná na parcelách registra E 822 a „C“ 331 pre katastrálne územie Ňagov, pričom pozemky predstavujú výbornú investičnú príležitosť, nakoľko je parcela „E“ 822 v obvode projektu pozemkových úprav, na základe čoho by sa po ukončení sceľovania pozemkov (komasácií) mala výrazne zhodnotiť.

 

 - Výmera spoluvlastníckych podielov tvorí spolu 165,31 m2 a pozemky sú na listoch vlastníctva evidované ako Trvalý trávny porast.

Výmera:   165 m2
Možnosť prenájmu:   NIE
Možnosť splátok:   NIE

Viac informácií

- KOMASÁCIE: Sceľovanie pozemkov je projekt prebiehajúci po celom území SR, ktorého úlohou je "sceliť" veľmi rozdrobenú a nevyporiadanú pôdu v extraviláne (nezastavanom území - lesy, lúky, pôda...) na Slovensku. Po scelení sa spočíta každému majiteľovi pozemkov jeho celková výmera v danom katastrálnom území a svoju pôdu dostane na jednom (alebo viacerých) pozemkoch v 100% podiele 1/1, kde bude výlučným vlastníkom celého pozemku a bude s ním môcť nakladať podľa vlastného uváženia. Územia sa sceľujú na základe viacerých faktorov postupne. Kúpa spoluvlastníckych podielov na pôde je teda vhodnou investičnou voľbou, nakoľko aj pôda rastie na hodnote medziročne takmer neustále, rovnako ako iné typy nehnuteľností.

 

- Vyznačenie pozemkov na mape je spolu s tabuľkou predávaných nehnuteľností v galérii inzerátu. 

 

Uvedená cena je konečná a zahŕňa kompletný právny servis vrátane prípravy kúpnych zmlúv, vklad do katastra nehnuteľností a správne poplatky.

Zaujala Vás táto nehnuteľnosť? Kontaktujte nás.

KONTAKTUJTE NÁS

Galéria