Oščadnica

Spoluvlastnícky podiel na lesnom pozemku

€15.000,- EUR

13196 m2


KONTAKT NA PREDAJCU:

0940657140

marek@slovakestate.com

Špecifikácia nehnuteľnosti

Spoločnosť Slovak Estate s.r.o. ponúka na predaj spoluvlastnícky podiel na lesnom pozemku v katastrálnom území Oščadnica, okres Čadca.

 

- Výmera spoluvlastníckeho podielu predstavuje celkom 13.196,38 m2, pričom pozemok (parcela „E“ 4877) je na liste vlastníctva č. 5345 evidovaný ako Orná pôda.

 

- Vyznačenie parcely na mapke možno nájsť v galérii inzerátu, medzi fotografiami.

 

- Pozemok je vhodný pre lesných hospodárov, poľovníkov, včelárov, prípadne ako investičný pozemok a do prebiehajúceho projektu komasácií (sceľovania pozemkov).

Výmera:   13196 m2
Možnosť prenájmu:   NIE
Možnosť splátok:   NIE

Viac informácií

- KOMASÁCIE: Sceľovanie pozemkov je projekt prebiehajúci po celom území SR, ktorého úlohou je "sceliť" veľmi rozdrobenú a nevyporiadanú pôdu v extraviláne (nezastavanom území - lesy, lúky, pôda...) na Slovensku. Po scelení sa spočíta každému majiteľovi pozemkov jeho celková výmera v danom katastrálnom území a svoju pôdu dostane na jednom (alebo viacerých) pozemkoch v 100% podiele 1/1, kde bude výlučným vlastníkom celého pozemku a bude s ním môcť nakladať podľa vlastného uváženia. Územia sa sceľujú na základe viacerých faktorov postupne. Kúpa spoluvlastníckych podielov na pôde je teda vhodnou investičnou voľbou, nakoľko aj pôda rastie na hodnote medziročne takmer neustále, rovnako ako iné typy nehnuteľností.

 

- GPS súradnice na pozemok: 49.438001, 18.900915.

 

- V cene je zahrnutý kompletný právny servis vrátane prípravy kúpnych zmlúv, vklad do katastra nehnuteľností a správne poplatky.

Zaujala Vás táto nehnuteľnosť? Kontaktujte nás.

KONTAKTUJTE NÁS

Galéria