Diviacka Nová Ves

Poľnohospodársky pozemok v Diviackej Novej Vsi

€4.700,- EUR

3256 m2


KONTAKT NA PREDAJCU:

0948204174

MARTIN@SLOVAKESTATE.COM

Špecifikácia nehnuteľnosti

Spoločnosť Slovak Estate s.r.o. ponúka na predaj poľnohospodársku pôdu v k.ú. Diviacka Nová Ves, s možnosťou využitia na investičný zámer, prípadne aj ako stavebný pozemok.

Výmera:   3256 m2
Možnosť prenájmu:   ÁNO
Možnosť splátok:   ÁNO

Viac informácií

Celková výmera nehnuteľnosti tvorí spolu 3.256,00 m2. Pozemok parcelné číslo 636/2, reg. E je evidovaný na liste vlastníctva č. 1027 pre katastrálne územie Diviacka Nová Ves, okres Prievidza.  V cene je zahrnutý kompletný právny servis vrátane prípravy kúpnych zmlúv, vklad do katastra nehnuteľností a správne poplatky.

Zaujala Vás táto nehnuteľnosť? Kontaktujte nás.

KONTAKTUJTE NÁS

Galéria