Čabiny

Spoluvlastnícke podiely na lesoch, lúkach a ornej pôde

€4.300,-EUR

5805 m2


KONTAKT NA PREDAJCU:

0948204174

pozemky@slovakestate.com

Špecifikácia nehnuteľnosti

Spoločnosť Slovak Estate s.r.o. ponúka na predaj spoluvlastnícke podiely na lesoch, lúkach a ornej pôde v katastrálnom území Čabiny v okrese Medzilaborce.

 

- Výmera spoluvlastníckych podielov tvorí celkom 5.804,94 m2, pričom pozemky sú na listoch vlastníctva vedené ako Lesný pozemok, Trvalý trávny porast a Orná pôda.

 

- Nehnuteľnosti sú evidované na listoch vlastníctva 932, 1001, 1002, 1142, 1447, 1486, 1520, 1525, 1526, 1539, 2677, 2696, 2715, 2727 ,2740 a 2743 pre katastrálne územie Čabiny.

 

- Kompletné vyznačenie parciel na mapke a tabuľka predávaných pozemkov sa nachádza v galérii inzerátu, medzi fotografiami.

 

- Pozemky sú vhodné pre poľnohospodárov, lesných hospodárov, poľovníkov, včelárov, prípadne ako investičné pozemky a do prebiehajúceho projektu komasácií (sceľovania pozemkov).

Výmera:   5805 m2
Možnosť prenájmu:   NIE
Možnosť splátok:   NIE

Viac informácií

- KOMASÁCIE: Sceľovanie pozemkov je projekt prebiehajúci po celom území SR, ktorého úlohou je "sceliť" veľmi rozdrobenú a nevyporiadanú pôdu v extraviláne (nezastavanom území - lesy, lúky, pôda...) na Slovensku. Po scelení sa spočíta každému majiteľovi pozemkov jeho celková výmera v danom katastrálnom území a svoju pôdu dostane na jednom (alebo viacerých) pozemkoch v 100% podiele 1/1, kde bude výlučným vlastníkom celého pozemku a bude s ním môcť nakladať podľa vlastného uváženia. Územia sa sceľujú na základe viacerých faktorov postupne. Kúpa spoluvlastníckych podielov na pôde je teda vhodnou investičnou voľbou, nakoľko aj pôda rastie na hodnote medziročne takmer neustále, rovnako ako iné typy nehnuteľností.

 

V cene je zahrnutý kompletný právny servis vrátane prípravy kúpnych zmlúv, vklad do katastra nehnuteľností a správne poplatky.

Zaujala Vás táto nehnuteľnosť? Kontaktujte nás.

KONTAKTUJTE NÁS

Galéria