Špačince

Investičný podiel v Špačinciach

€26.000,- EUR

525 m2


KONTAKT NA PREDAJCU:

0948204174

MARTIN@SLOVAKESTATE.COM

Špecifikácia nehnuteľnosti

Spoločnosť Slovak Estate s.r.o. ponúka na predaj spoluvlastnícky podiel na poľnohospodárskej pôde v k.ú. Špačince, s možnosťou využitia na investičný zámer, prípadne aj ako stavebný pozemok. Parcela sa nachádza na hranici intravilánu obce a približne 15 metrov od obecnej komunikácie.  Celková výmera nehnuteľnosti tvorí spolu 524,63 m2. Pozemok parcelné číslo 1365/2, reg. E je evidovaný na liste vlastníctva č. 1274 pre katastrálne územie Špačince, okres Trnava.

Výmera:   525 m2
Možnosť prenájmu:   NIE
Možnosť splátok:   NIE

Viac informácií

V cene je zahrnutý kompletný právny servis vrátane prípravy kúpnych zmlúv, vklad do katastra nehnuteľností a správne poplatky.

Zaujala Vás táto nehnuteľnosť? Kontaktujte nás.

KONTAKTUJTE NÁS

Galéria