Horné Srnie

Spoluvlastnícky podiel na lesnom pozemku

€500,- EUR

370 m2


KONTAKT NA PREDAJCU:

0948204174

pozemky@slovakestate.com

Špecifikácia nehnuteľnosti

Spoločnosť Slovak Estate s.r.o. ponúka na predaj spoluvlastnícky podiel na lesnom pozemku v katastrálnom území Horné Srnie, okres Trenčín. 

- Výmera predávaného spoluvlastníckeho podielu tvorí 366,96 m2 a pozemok je evidovaný na liste vlastníctva 4214 pre katastrálne územie Horné Srnie, pričom na liste vlastníctva je vedený ako Lesný pozemok.

- Pozemok – parcela „C“ 3607 - je vhodná pre lesných hospodárov a do prebiehajúceho projektu komasácií (sceľovania pozemkov).

Výmera:   370 m2
Možnosť prenájmu:   NIE
Možnosť splátok:   NIE

Viac informácií

- KOMASÁCIE: Sceľovanie pozemkov je projekt prebiehajúci po celom území SR, ktorého úlohou je "sceliť" veľmi rozdrobenú a nevyporiadanú pôdu v extraviláne (nezastavanom území - lesy, lúky, pôda...) na Slovensku. Po scelení sa spočíta každému majiteľovi pozemkov jeho celková výmera v danom katastrálnom území a svoju pôdu dostane na jednom (alebo viacerých) pozemkoch v 100% podiele 1/1, kde bude výlučným vlastníkom celého pozemku a bude s ním môcť nakladať podľa vlastného uváženia. Územia sa sceľujú na základe viacerých faktorov postupne. Kúpa spoluvlastníckych podielov na pôde je teda vhodnou investičnou voľbou, nakoľko aj pôda rastie na hodnote medziročne takmer neustále, rovnako ako iné typy nehnuteľností.

- Mapu s vyznačením predávanej parcely možno nájsť v galérii inzerátu.

- GPS súradnice na pozemok: 49.005888, 18.072356.

- V cene je zahrnutý kompletný právny servis vrátane prípravy kúpnych zmlúv, vklad do katastra nehnuteľností a správne poplatky.

Zaujala Vás táto nehnuteľnosť? Kontaktujte nás.

KONTAKTUJTE NÁS

Galéria