Veľká Čausa

Spoluvlastnícke podiely na ornej pôde a lesoch

2.250,-EUR

1473 m2


KONTAKT NA PREDAJCU:

0940657140

marek@slovakestate.com

Špecifikácia nehnuteľnosti

Spoločnosť Slovak Estate s.r.o. ponúka na predaj spoluvlastnícke podiely na lesoch a ornej pôde v katastrálnom území Veľká Čausa v okrese Prievidza.

 

- Výmera spoluvlastníckych podielov tvorí celkom 1.473,41 m2, pričom pozemky sú na listoch vlastníctva č. 268, 272, 273, 473, 539, 682, 683, 871, 872, 270, 302, 308, 310, 309, 387, 425, 426, 388, 421, 424, 393, 417, 423, 427, 418, 419, 422 vedené ako Lesný pozemok, Orná pôda, Trvalý trávny porast a Ostatná plocha.

 

- Kompletné vyznačenie parciel na mapke a tabuľku predávaných pozemkov možno nájsť v galérii inzerátu, medzi fotografiami.

Výmera:   1473 m2
Možnosť prenájmu:   NIE
Možnosť splátok:   NIE

Viac informácií

- Pozemky sú vhodné pre poľnohospodárov, lesných hospodárov, poľovníkov, včelárov, prípadne ako investičné pozemky a do prebiehajúceho projektu komasácií (sceľovania pozemkov).

 

- KOMASÁCIE: Sceľovanie pozemkov je projekt prebiehajúci po celom území SR, ktorého úlohou je "sceliť" veľmi rozdrobenú a nevyporiadanú pôdu v extraviláne (nezastavanom území - lesy, lúky, pôda...) na Slovensku. Po scelení sa spočíta každému majiteľovi pozemkov jeho celková výmera v danom katastrálnom území a svoju pôdu dostane na jednom (alebo viacerých) pozemkoch v 100% podiele 1/1, kde bude výlučným vlastníkom celého pozemku a bude s ním môcť nakladať podľa vlastného uváženia. Územia sa sceľujú na základe viacerých faktorov postupne. Kúpa spoluvlastníckych podielov na pôde je teda vhodnou investičnou voľbou, nakoľko aj pôda rastie na hodnote medziročne takmer neustále, rovnako ako iné typy nehnuteľností.

 

V cene je zahrnutý kompletný právny servis vrátane prípravy kúpnych zmlúv, vklad do katastra nehnuteľností a správne poplatky.

Zaujala Vás táto nehnuteľnosť? Kontaktujte nás.

KONTAKTUJTE NÁS

Galéria