Čabalovce

Investičné spoluvlastnícke podiely

€30.000,- EUR

65986 m2


KONTAKT NA PREDAJCU:

0948204174

pozemky@slovakestate.com

Špecifikácia nehnuteľnosti

Spoločnosť Slovak Estate s.r.o. ponúka na predaj spoluvlastnícke podiely na poľnohospodárskej pôde v k.ú. Čabalovce, okres Medzilaborce. Výmera spoluvlastníckych podielov tvorí spolu 65.986 m2 (takmer 6,6 hektára).

Poľnohospodárska pôda a lesy sú evidované na listoch vlastníctva: 

571, 662, 676, 898, 781 (LEN "E" 971/2), 786, 666 (LEN "E" 604/2), 763 (LEN “E” 956), 678 (LEN “E” 643/1, 643/2, 643/3, 644, 645/2, 645/3, 646/2), 688, 731, 762 (LEN "E" 967/1, 967/2), 822 (LEN "E" 1065/1, 1065/2, 1092, 1195, 1203, 1212, 1226, 1264, 1283), 784, 831 (LEN “E” 1108, 1161, 1182, 1247, 1301/2, 1389/1, 1389/2, 1417), 824 (LEN “E” 1069, 1070, 1071, 1072, 1073/1, 1073/2, 1074), 747, 749, 825, 800, 831 (LEN "E" 1206, 1329), 824 (LEN "E" 1075)

pre k.ú. Čabalovce a pozemky sú vhodné pre poľnohospodárov a do prebiehajúceho projektu komasácií (sceľovania pozemkov).
 

Výmera:   65986 m2
Možnosť prenájmu:   ÁNO
Možnosť splátok:   ÁNO

Viac informácií

V cene je zahrnutý kompletný právny servis vrátane prípravy kúpnych zmlúv, vklad do katastra nehnuteľností a správne poplatky.

Zaujala Vás táto nehnuteľnosť? Kontaktujte nás.

KONTAKTUJTE NÁS

Galéria