Ponuka nehnuteľností

Prebytočné nehnuteľnosti dostupné k okamžitému predaju / prenájmu

Kontaktujte nás

Betliar

Investičný pozemok v Betliari

993 m2

€990,- EUR

Viac informácií
Turčianska Štiavnička

Invsetičné spoluvlastnícke podiely

17908 m2

€8.950,- EUR

Viac informácií
Gemerská Poloma

Investičné spoluvlastnícke podiely

22988 m2

€11.250,- EUR

Viac informácií
Likavka

Investič

4539 m2

€3.300

Viac informácií
Poltár

Investičné spoluvlastnícke podiely

10710 m2

€7.300,- EUR

Viac informácií
Benkovce

Investičné spoluvlastnícke podiely

13656 m2

€7.200,- EUR

Viac informácií
Lovinobaňa

Investičné spoluvlastnícke podiely

2875 m2

€2.350,- EUR

Viac informácií
Omastiná

Investičné spoluvlastnícke podiely

9909 m2

€6.500,- EUR

Viac informácií
Kecerovské Pekľany

PREDAJ - poľnohospodárska pôda v k.ú. Kecerovské Pekľany

2465 m2

€1.190,- EUR

Viac informácií
Pokrývač

Investičné spoluvlastnícke podiely

6853 m2

€3.900,- EUR

Viac informácií
Svrčinovec

Investičné spoluvlastníce podiely

524 m2

€290,- EUR

Viac informácií
Počúvadlo

Investičné spoluvlastníce podiely

4670 m2

€2.800,- EUR

Viac informácií
Brusno

Investičné spoluvlastníce podiely

541 m2

€400,- EUR

Viac informácií
Veľké Krškany

Investičný stavebný pozemok

4170 m2

€15.900,- EUR

Viac informácií
Želovce

Investičný stavebný pozemok

781 m2

€2.990,- EUR

Viac informácií
Etreho Kračany

Investičné spoluvlastnícke podiely

4065 m2

€4.990,- EUR

Viac informácií
Červeník

Investičný spoluvlastnícky podiel 1/2

1437 m2

€1.500,- EUR

Viac informácií
Mašková

Investičné spoluvlastnícke podiely

1298 m2

€580,- EUR

Viac informácií
Nová Ves nad Váhom

Investičné spoluvlastnícke podiely v urbári

8341 m2

€4.990,- EUR

Viac informácií
Litava

Investičné spoluvlastnícke podiely

5822 m2

€2.900,- EUR

Viac informácií
Radzovce

Investičné spoluvlastnícke podiely

791 m2

€390,- EUR

Viac informácií
Mučín

Stavebný pozemok pre rodinný dom v Mučíne

4021 m2

€31.900,- EUR

Viac informácií
Košeca

Investičné spoluvlastnícke podily v urbári

7373 m2

€3.300,- EUR

Viac informácií
Košeca, Veľké Košecké Podhradie

Investičné spoluvlastnícke podiely v urbári

6090 m2

€2.750,- EUR

Viac informácií
Plevník-Drienové

Investičný spoluvlastnícky podiel

514 m2

€490,- EUR

Viac informácií
Kokava nad Rimavicou

Investičné spoluvlastnícke podiely na lesoch

5556 m2

€2.200,- EUR

Viac informácií
Pečenice

Invsetičné spoluvlastnícke podiely

10136 m2

€6.900,- EUR

Viac informácií
Veľký Lom, Suché Brezovo

Investičné spoluvlastnícke podiely v urbári

5481 m2

€1.900,- EUR

Viac informácií
Mašková

Investičné spoluvlastníce podiely

2054 m2

€820,- EUR

Viac informácií
Veľopolie

Investičný spoluvlastnícky podiel

20169 m2

€15.500,- EUR

Viac informácií
Konrádovce

Investičné spoluvlastnícke podiely

6155 m2

€2.500,- EUR

Viac informácií
Ovčiarsko

Investičné spoluvlastnícke podiely

8409 m2

€10.000,- EUR

Viac informácií
Jalná, Trnavá Hora

Investičné spoluvlastnícke podiely

1463 m2

€600,- EUR

Viac informácií
Podhorany, Prešov

Investičné spoluvlastnícke podiely

3849 m2

€1.650,- EUR

Viac informácií
Pavlovce, Rimavská Sobota

Stavebný pozeok v Pavlovciach

1922 m2

Dohodou

Viac informácií
Krušovce

Investičné spoluvlastnícke podiely

1593 m2

€990,- EUR

Viac informácií
Bunetice, Opiná

Investičné spoluvlastnícke podiely

798 m2

€280,- EUR

Viac informácií
Vrakúň

Investičné spoluvlastnícke podiely v urbári

1234 m2

€595,- EUR

Viac informácií
Horné Žemberovce

Investičné spoluvlastnícke podiely v urbári

2873 m2

€1.500,- EUR

Viac informácií
Čebovce

investičné spoluvlastnícke podiely v urbári

1852 m2

€540,- EUR

Viac informácií
Bošianska Neporadza

Investičné spoluvlastnícke podiely

968 m2

€375,- EUR

Viac informácií
Nová Vieska

Investičné spoluvlastnícke podiely

3478 m2

€1.695,- EUR

Viac informácií
Maďarský Svodín

Investičné spoluvlastníce podiely

880 m2

€435,- EUR

Viac informácií
Hrišovce, Víťaz

Investičné spoluvlastnícke podiely

16043 m2

€5.500,- EUR

Viac informácií
Dolná Mariková

Investičné spoluvlastnícke podiely

1128 m2

€1.500,- EUR

Viac informácií
Dravce

Investičné spoluvlastnícke podiely v urbári

8059 m2

€5.650

Viac informácií
Polom

Investičné spoluvlastnícke podiely v urbári

19291 m2

€6.690,- EUR

Viac informácií
Kalná Roztoka

Investičné spoluvlastnícke podiely v urbári

26584 m2

€8.500,- EUR

Viac informácií
Močidľany, Sabinov

Investičné spoluvlastnícke podiely

10408 m2

€4.600,- EUR

Viac informácií
Klenovec

Investičné spoluvlastnícke podiely v urbári

11368 m2

€3.990,- EUR

Viac informácií
Uzovské Pekľany

Investičné spoluvlastnícke podiely

5292 m2

€1.390.- EUR

Viac informácií
Kurimka

Investičné spoluvlastnícke podiely

6119 m2

€2.250,- EUR

Viac informácií
Bystrička, Ozdín

Investičné spoluvlastnícke podiely v urbári

2979 m2

€1.200,- EUR

Viac informácií
Malý Kolačín

Investičné spoluvlastnícke podiely

2005 m2

€1.290,- EUR

Viac informácií
Repište

Investičné spoluvlastnícke podiely v urbári

1866 m2

€1.160,- EUR

Viac informácií
Varechovce

Investičné spoluvlastnícke podiely

2517 m2

€740,- EUR

Viac informácií
Seňa

Investičné spoluvlastnícke podiely

8922 m2

€8.000,- EUR

Viac informácií
Dolný Turček

Stavebný pozemok v Dolnom Turčeku

848 m2

€24.900,- EUR

Viac informácií
Horná Súča

Investičné spoluvlastnícke podiely

3902 m2

€1.850,- EUR

Viac informácií
Vojkovce

Investičné spoluvlastnícke podiely

2243 m2

€1.190,- EUR

Viac informácií
Rimavské Jánovce

Poľnohospodársky pozemok na predaj

1631 m2

€3.200,- EUR

Viac informácií
Poltár

Investičné spoluvlastnícke podiely

2134 m2

€1.100,- EUR

Viac informácií
Dolný Moštenec

Investičné spoluvlastnícke podiely

343 m2

€270,- EUR

Viac informácií
Cabov

Investičné spoluvlastnícke podiely na lesoch

49953 m2

€21.500,- EUR

Viac informácií
Hrabkov

Investičné spoluvlastnícke podiely v lesoch

1208 m2

€400,- EUR

Viac informácií
Smolinské

Investičné spoluvlastníckepodiely

2249 m2

€1.600,- EUR

Viac informácií
Milochov

Investičný spoluvlastnícky podiel 1/2

5223 m2

€4.900,- EUR

Viac informácií
Mýtna

Investičné spoluvlastnícke podiely

2660 m2

€3.500,- EUR

Viac informácií
Vislava, Oľšavka

Investičné spoluvlastníckepodiely

19818 m2

€5.900,- EUR

Viac informácií
Rožňavské Bystré

Investičné spoluvlastnícke podiely

18810 m2

€7.500,- EUR

Viac informácií
Nálepkovo

Investičný pozemok s prístupom

773 m2

€1.500,- EUR

Viac informácií
Hôrka nad Váhom

Spoluvlastnícky podiel aj na investičný zámer

1435 m2

€24.900,- EUR

Viac informácií
Horné Srnie, Borčice

Investičné spoluvlastnícke podiely

6410 m2

€2.490,- EUR

Viac informácií
Halič

Investičné spoluvlastnícke podiely

1067 m2

€330,- EUR

Viac informácií
Dvorníky

Investičné spoluvlastnícke podiely

2496 m2

€1.125,- EUR

Viac informácií
Repejov

Stavebný pozemok obci Repejov na predaj

4969 m2

€25.900,- EUR

Viac informácií
Lovinobaňa

Záhradka na predaj v obci Lovinobaňa

229 m2

€500,- EUR

Viac informácií
Veľký Meder

Investičné spoluvlastnícke podiely

6781 m2

€3.380,- EUR

Viac informácií
Kolta

Investičné spoluvlastnícke podiely

4317 m2

€2.950,- EUR

Viac informácií
Spišské Vlachy

Stavebný pozemok v Spišských Vlachoch

2172 m2

€7.900,- EUR

Viac informácií
Horné Mladonice

Investičné spoluvlastníce podiely

14300 m2

€4.500,- EUR

Viac informácií
Ráztoka, Brezno

Investičné spoluvlastnícke podiely

3755 m2

€1.295,- EUR

Viac informácií
Veľké Ozorovce

Spoluvlastnícky podiel 1/4 na predaj

6953 m2

€4.800,- EUR

Viac informácií
Trebušovce

Investičné spoluvlastnícke podiely

8926 m2

€2.990,- EUR

Viac informácií
Vagrinec

Spoluvlastnícke podiely na predaj

9372 m2

€4.590,- EUR

Viac informácií
Banské

Lesné pozemky na predaj v Banskom

12618 m2

€6.290,- EUR

Viac informácií
Tvrdošovce

Investičné spoluvlastnícke podiely na predaj

1443 m2

€1.140,- EUR

Viac informácií
Čierne nad Topľou

Investičné spoluvlastnícke podiely

12948 m2

€6.950,- EUR

Viac informácií
Štrkovec, RS

Stavebný pozemok v obci Štrkovec

480 m2

€1.700,- EUR

Viac informácií
Ľubiša

Poľnohospodársky pozemok v obci Ľubiša

1044 m2

€1.950,- EUR

Viac informácií
Repište

Investičné spoluvlastnícke podiely na lesoch

8196 m2

€4.450,- EUR

Viac informácií
Rudňany

Investičné spoluvlastnícke podiely v Rudňanoch

11389 m2

€3.650,- EUR

Viac informácií
Vyšný Žipov

Investičné spoluvlastnícke podiely

3364 m2

€1.150,- EUR

Viac informácií
Hanušovce nad Topľou

Poľnohospodársky pozemok v Hnaušovciach

5760 m2

€1.890,- EUR

Viac informácií
Záhorce

Investičné spoluvlastnícke podiely

791 m2

€279,- EUR

Viac informácií
Diviacka Nová Ves

Stavebný pozemok v Diviackej Novej Vsi

486 m2

€9.990,- EUR

Viac informácií
Litava

Stavebný pozemok v obci Litava

451 m2

€9.000,- EUR

Viac informácií
Ráztoka, Pohronský Bukovec

Investičné spoluvlastnícke podiely v urbári

25172 m2

€10.900,- EUR

Viac informácií
Hrlica

Investičné spoluvlastnícke podiely

9113 m2

€2.970,- EUR

Viac informácií
Kružno

Investičné spoluvlastnícke podiely

2114 m2

€920,- EUR

Viac informácií
Brezová pod Bradlom

Investičné spoluvlastnícke podiely

5557 m2

€2.400,- EUR

Viac informácií
Hliník nad Hronom

Investičné spoluvlastnícke podiely v urbári

1913 m2

€750,- EUR

Viac informácií
Dolné Plachtince

Investičné spoluvlastnícke podiely

3299 m2

€1.890,- EUR

Viac informácií
Štrvrtok na Ostrove

Investičné spoluvlastnícke podiely

955 m2

€1.950,- EUR

Viac informácií
Župkov

Investičné spoluvlastnícke podiely

1575 m2

€780,- EUR

Viac informácií
Halič

Investičné spoluvlastnícke podiely

5000 m2

€5.000,- EUR

Viac informácií
Skalica

Investičná príležitosť v Skalici

8652 m2

€20.000,- EUR

Viac informácií
Lopúchov

Investničné spoluvlastnícke podiely na lesoch

1213 m2

€400,- EUR

Viac informácií
Bystričany

Investičné spoluvlastnícke podiely v urbári

3942 m2

€1.550,- EUR

Viac informácií
Šarišská Poruba

Stavebné pozemky v Šaršskej Porube

1287 m2

€2.480,- EUR

Viac informácií
Hencovce

Poľnohospodárska pôda v Hencovciach

1819 m2

€4.800,- EUR

Viac informácií
Nitra

Pozemok na Priemyselné využitie

505 m2

Dohodou

Viac informácií
Vaľkovňa

Stavebný pozemok v obci Vaľkovňa

1443 m2

€13.900,- EUR

Viac informácií
Harhaj a Porúbka

Investičné spoluvlasnícke podiely v Harhaji a Porúbke

3198 m2

€1.495,- EUR

Viac informácií
Dlhá Lúka

Investičné spoluvlastnícke podiely v k.ú. Dlhá Lúka

6140 m2

€2.395,- EUR

Viac informácií
Bardejov

Investičné spoluvlastnícke podiely v k.ú. Bardejov

3783 m2

€6.900,- EUR

Viac informácií
Varín

Investičné spoluvlastnícke podiely v k.ú. Varín

1120 m2

€6.000,- EUR

Viac informácií
Štrkovec, RS

Záhrada na rekreáciu v Štrkovci

291 m2

€890,- EUR

Viac informácií
Breznička

Investičné spoluvlastnícke podiely v k.ú. Breznička

16098 m2

€10.900,- EUR

Viac informácií
Odorín

Investičné spoluvlastnícke podiely v Odoríne

14094 m2

€6.950,- EUR

Viac informácií
Hnúšťa

Investičné spoluvlastnícke podiely v Hnúšti

1955 m2

€1.500,- EUR

Viac informácií
Kurimany

Investičné spoluvlastnícke podiely v Kurimanoch

2542 m2

€3.000,- EUR

Viac informácií
Levoča

Investičné spoluvlastnícke podiely v Levoči

1293 m2

€890,- EUR

Viac informácií
Moravské Lieskové

Stavebný pozemok pre rodinný dom a záhradu

1009 m2

€19.950,- EUR

Viac informácií
Parchovany

Pozemky vhodné pre investičnú výstavbu

8776 m2

€38.900,- EUR

Viac informácií
Veľké Trakany

Investičné spoluvlastnícke podiely na predaj

8054 m2

€4.200,- EUR

Viac informácií
Slovenská Volová

Stavebný pozemok pre rodinný dom alebo chatku

800 m2

€7.950,- EUR

Viac informácií
Margecany

Investičné spoluvlastnícke podiely v urbári

38027 m2

€13.900,- EUR

Viac informácií
Rimavská Seč

Stavebný pozemok pre rodinný dom alebo chatku

400 m2

€1.950,- EUR

Viac informácií
Zaujala Vás niektorá z nehnuteľností v našej ponuke? Napíšte nám.

Kontaktujte nás