Môťová

Investičné pozemky okolo vodnej nádrže

€4.000,- EUR

1906 m2


KONTAKT NA PREDAJCU:

0948204174

pozemky@slovakestate.com

Špecifikácia nehnuteľnosti

Spoločnosť Slovak Estate s.r.o. ponúka na predaj spoluvlastnícke podiely na ornej pôde a pasienkoch v mestskej časti Zvolena - Môťová.

- Výmera spoluvlastníckych podielov tvorí spolu 1,905.77 m2. Parcely sú umiestnené okolo vodnej nádrže Môťová s vysokým potenciálom v budúcnosti.

- Pozemky sú evidované na listoch vlastníctva č 2317, 2318, 4172, 4376, 4419, 5619, 4445 pre katastrálne územie Môťová a pozemky sú vhodné pre poľnohospodárov a do prebiehajúceho projektu komasácií (sceľovania pozemkov).

- KOMASÁCIE: Sceľovanie pozemkov je projekt prebiehajúci po celom území SR, ktorého úlohou je "sceliť" veľmi rozdrobenú a nevyporiadanú pôdu v extraviláne (nezastavanom území - lesy, lúky, pôda...) na Slovensku. Po scelení sa spočíta každému majiteľovi pozemkov jeho celková výmera v danom katastrálnom území a svoju pôdu dostane na jednom (alebo viacerých) pozemkoch v 100% podiele 1/1, kde bude výlučným vlastníkom celého pozemku a bude s ním môcť nakladať podľa vlastného uváženia. Územia sa sceľujú na základe viacerých faktorov postupne. Kúpa spoluvlastníckych podielov na pôde je teda vhodnou investičnou voľbou, nakoľko aj pôda rastie na hodnote medziročne takmer neustále, rovnako ako iné typy nehnuteľností.

Výmera:   1906 m2
Možnosť prenájmu:   ÁNO
Možnosť splátok:   ÁNO

Viac informácií


- Kompletný zoznam parciel v tabuľke a vyznačenie parciel na mape nájdete v galérii inzerátu.

- V cene je zahrnutý kompletný právny servis vrátane prípravy kúpnych zmlúv, vklad do katastra nehnuteľností a správne poplatky.

Zaujala Vás táto nehnuteľnosť? Kontaktujte nás.

KONTAKTUJTE NÁS

Galéria