Púchov (Horné Kočkovce)

Investičné spoluvlastnícke podiely - Les

€3.500,- EUR

2103 m2


KONTAKT NA PREDAJCU:

0948204174

pozemky@slovakestate.com

Špecifikácia nehnuteľnosti

Spoločnosť Slovak Estate s.r.o. ponúka na predaj spoluvlastnícke podiely na lesných pozemkoch a ornej pôde v k.ú. Horné Kočkovce, obec Púchov. 

 

- Výmera predávaných spoluvlastníckych podielov tvorí celkom 2.103,47 m2. Pozemky sú evidované na listoch vlastníctva č. 3581, 3896, 2534, 3492, 3493, 3513, 3720 a 3807 pre katastrálne územie Horné Kočkovce, obec Púchov, pričom na listoch vlastníctva sú vedené ako Orná pôda, Lesný pozemok a Trvalý trávny porast.

 

- Pozemky sú vhodné pre poľnohospodárov, lesných hospodárov a do prebiehajúceho projektu komasácií (sceľovania pozemkov).

Výmera:   2103 m2
Možnosť prenájmu:   NIE
Možnosť splátok:   NIE

Viac informácií

- KOMASÁCIE: Sceľovanie pozemkov je projekt prebiehajúci po celom území SR, ktorého úlohou je "sceliť" veľmi rozdrobenú a nevyporiadanú pôdu v extraviláne (nezastavanom území - lesy, lúky, pôda...) na Slovensku. Po scelení sa spočíta každému majiteľovi pozemkov jeho celková výmera v danom katastrálnom území a svoju pôdu dostane na jednom (alebo viacerých) pozemkoch v 100% podiele 1/1, kde bude výlučným vlastníkom celého pozemku a bude s ním môcť nakladať podľa vlastného uváženia. Územia sa sceľujú na základe viacerých faktorov postupne. Kúpa spoluvlastníckych podielov na pôde je teda vhodnou investičnou voľbou, nakoľko aj pôda rastie na hodnote medziročne takmer neustále, rovnako ako iné typy nehnuteľností.

 

- Tabuľka spolu s mapou s vyznačenými parcelami je v galérii inzerátu.

 

- V cene je zahrnutý kompletný právny servis vrátane prípravy kúpnych zmlúv, vklad do katastra nehnuteľností a správne poplatky.

Zaujala Vás táto nehnuteľnosť? Kontaktujte nás.

KONTAKTUJTE NÁS

Galéria