Sušany

Investičné spoluvlastnícke podiely - Orná pôda

NA VYŽIADANIE

57907 m2


KONTAKT NA PREDAJCU:

0948204174

POZEMKY@SLOVAKESTATE.COM

Špecifikácia nehnuteľnosti

Spoločnosť Slovak Estate s.r.o. ponúka na predaj spoluvlastnícke podiely na poľnohospodárskej pôde v katastrálnom území Sušany, okres Poltár. 

- Výmera spoluvlastníckych podielov tvorí spolu 57.907,47 m2 (5,7 hektára) a pozemky sú evidované ako Trvalý trávny porast, Orná pôda, Ostatná plocha a Zastavaná plocha a nádvorie.

- Poľnohospodárska pôda je evidovaná na listoch vlastníctva: LV 505, 506, 511, 122, 203, 287, 677 a 518 - celý zoznam s vypísanými parcelami a vyznačením na mape nájdete v galérii inzerátu (medzi fotografiami).
Pozemky sú vhodné pre poľnohospodárov alebo ako investícia so zaujímavým zhodnotením, nakoľko rovnako ako nehnuteľnosti na bývanie, aj orná pôda rastie medziročne na cene.

- KOMASÁCIE: Sceľovanie pozemkov je projekt prebiehajúci po celom území SR, ktorého úlohou je "sceliť" veľmi rozdrobenú a nevyporiadanú pôdu v extraviláne (nezastavanom území - lesy, lúky, pôda...) na Slovensku. Po scelení sa spočíta každému majiteľovi pozemkov jeho celková výmera v danom katastrálnom území a svoju pôdu dostane na jednom (alebo viacerých) pozemkoch v 100% podiele 1/1, kde bude výlučným vlastníkom celého pozemku a bude s ním môcť nakladať podľa vlastného uváženia. Územia sa sceľujú na základe viacerých faktorov postupne. Kúpa spoluvlastníckych podielov na pôde je teda vhodnou investičnou voľbou, nakoľko aj pôda rastie na hodnote medziročne takmer neustále, rovnako ako iné typy nehnuteľností.

- V cene je zahrnutý kompletný právny servis vrátane prípravy kúpnych zmlúv, vklad do katastra nehnuteľností a správne poplatky.

Výmera:   57907 m2
Možnosť prenájmu:   NIE
Možnosť splátok:   NIE

Viac informácií


Zaujala Vás táto nehnuteľnosť? Kontaktujte nás.

KONTAKTUJTE NÁS

Galéria