Brezová pod Bradlom

Investičné spoluvlastnícke podiely

€5.900,- EUR

6270 m2


KONTAKT NA PREDAJCU:

0948 204 174

POZEMKY@SLOVAKESTATE.COM

Špecifikácia nehnuteľnosti

Spoločnosť Slovak Estate s.r.o. ponúka na predaj spoluvlastnícke podiely na poľnohospodárskej pôde a lesných pozemkoch v katastrálnom území Brezová pod Bradlom, okres Myjava.

- Výmera spoluvlastníckych podielov tvorí spolu 6.270,16 m2

- Nehnuteľnosti sú evidované na listoch vlastníctva č. 3553, 6494, 3562, 3563, 3576 a 5449 ("E" 4124/2) pre k.ú. Brezová pod Bradlom a pozemky sú vhodné pre lesných hospodárov a poľnohospodárov a tiež do prebiehajúceho projektu komasácií (sceľovania pozemkov).

- KOMASÁCIE: Sceľovanie pozemkov je projekt prebiehajúci po celom území SR, ktorého úlohou je "sceliť" veľmi rozdrobenú a nevyporiadanú pôdu v extraviláne (nezastavanom území - lesy, lúky, pôda...) na Slovensku. Po scelení sa spočíta každému majiteľovi pozemkov jeho celková výmera v danom katastrálnom území a svoju pôdu dostane na jednom (alebo viacerých) pozemkoch v 100% podiele 1/1, kde bude výlučným vlastníkom celého pozemku a bude s ním môcť nakladať podľa vlastného uváženia. Územia sa sceľujú na základe viacerých faktorov postupne. Kúpa spoluvlastníckych podielov na pôde je teda vhodnou investičnou voľbou, nakoľko aj pôda rastie na hodnote medziročne takmer neustále, rovnako ako iné typy nehnuteľností.

Výmera:   6270 m2
Možnosť prenájmu:   NIE
Možnosť splátok:   NIE

Viac informácií


- Zoznam všetkých predávaných nehnuteľností, ako i mapka sú v galérii inzerátu.

- V cene je zahrnutý kompletný právny servis vrátane prípravy kúpnych zmlúv, vklad do katastra nehnuteľností a správne poplatky.

Zaujala Vás táto nehnuteľnosť? Kontaktujte nás.

KONTAKTUJTE NÁS

Galéria