Ihrište

Investičné spoluvlastnícke podiely na lesoch

€22.500,- EUR

11394 m2


KONTAKT NA PREDAJCU:

0948204174

POZEMKY@SLOVAKESTATE.COM

Špecifikácia nehnuteľnosti

Spoločnosť Slovak Estate s.r.o. ponúka na predaj spoluvlastnícky podiel na lesných pozemkoch v katastrálnom území Ihrište, neďaleko okresného mesta Púchov.

- Celková výmera spoluvlastníckeho podielu na predávaných nehnuteľnostiach tvorí spolu 11.394,00 m2, pričom pozemky sú na LV stále vedené ako Trvalý trávny porast a Orná pôda, no fakticky sa jedná o lesný porast - les. Predávaný spoluvlastnícky podiel je o veľkosti 1/4 - tj. 25%

- Nehnuteľnosti sú evidované na liste vlastníctva č. 213 pre k.ú. Ihrište, okres Púchov a pozemky sú vhodné pre lesných hospodárov a poľnohospodárov a tiež do prebiehajúceho projektu komasácií (sceľovania pozemkov).

- KOMASÁCIE: Sceľovanie pozemkov je projekt prebiehajúci po celom území SR, ktorého úlohou je "sceliť" veľmi rozdrobenú a nevyporiadanú pôdu v extraviláne (nezastavanom území - lesy, lúky, pôda...) na Slovensku. Po scelení sa spočíta každému majiteľovi pozemkov jeho celková výmera v danom katastrálnom území a svoju pôdu dostane na jednom (alebo viacerých) pozemkoch v 100% podiele 1/1, kde bude výlučným vlastníkom celého pozemku a bude s ním môcť nakladať podľa vlastného uváženia. Územia sa sceľujú na základe viacerých faktorov postupne. Kúpa spoluvlastníckych podielov na pôde je teda vhodnou investičnou voľbou, nakoľko aj pôda rastie na hodnote medziročne takmer neustále, rovnako ako iné typy nehnuteľností.

Výmera:   11394 m2
Možnosť prenájmu:   ÁNO
Možnosť splátok:   ÁNO

Viac informácií


- Zoznam všetkých predávaných nehnuteľností, ako i mapka sú v galérii inzerátu.

- V cene je zahrnutý kompletný právny servis vrátane prípravy kúpnych zmlúv, vklad do katastra nehnuteľností a správne poplatky.

Zaujala Vás táto nehnuteľnosť? Kontaktujte nás.

KONTAKTUJTE NÁS

Galéria