Zbora

Investičné spoluvlastnícke podiely na lesoch

€15.500,- EUR

8714 m2


KONTAKT NA PREDAJCU:

0948204174

POZEMKY@SLOVAKESTATE.COM

Špecifikácia nehnuteľnosti

Spoločnosť Slovak Estate s.r.o. ponúka na predaj spoluvlastnícke podiely na lesoch a ornej pôde v katastrálnom území Zbora pri meste Púchov.

- Výmera spoluvlastníckych podielov tvorí spolu 8.714,00 m2, pričom pozemky sú na listoch vlastníctva vedené ako Trvalý trávny porast a Orná pôda no ich faktický stav sú najmä Lesy.

- Nehnuteľnosti sú evidované na listoch vlastníctva 304, 935, 363, 458, 459, 460, 469, 663 a 1913 pre katastrálne územie Zbora, okres Púchov.

- Kompletné vyznačenie parciel na mapke a tabuľka predávaných pozemkov sa nachádza v galérií inzerátu, medzi fotografiami.

- Pozemky sú vhodné pre poľnohospodárov, lesných hospodárov, poľovníkov, včelárov, prípadne ako investičné pozemky a do prebiehajúceho projektu komasácií (sceľovania pozemkov).

- KOMASÁCIE: Sceľovanie pozemkov je projekt prebiehajúci po celom území SR, ktorého úlohou je "sceliť" veľmi rozdrobenú a nevyporiadanú pôdu v extraviláne (nezastavanom území - lesy, lúky, pôda...) na Slovensku. Po scelení sa spočíta každému majiteľovi pozemkov jeho celková výmera v danom katastrálnom území a svoju pôdu dostane na jednom (alebo viacerých) pozemkoch v 100% podiele 1/1, kde bude výlučným vlastníkom celého pozemku a bude s ním môcť nakladať podľa vlastného uváženia. Územia sa sceľujú na základe viacerých faktorov postupne. Kúpa spoluvlastníckych podielov na pôde je teda vhodnou investičnou voľbou, nakoľko aj pôda rastie na hodnote medziročne takmer neustále, rovnako ako iné typy nehnuteľností.

Výmera:   8714 m2
Možnosť prenájmu:   NIE
Možnosť splátok:   ÁNO

Viac informácií


V cene je zahrnutý kompletný právny servis vrátane prípravy kúpnych zmlúv, vklad do katastra nehnuteľností a správne poplatky.

Zaujala Vás táto nehnuteľnosť? Kontaktujte nás.

KONTAKTUJTE NÁS

Galéria