Bartošova Lehôtka

Investičné spoluvlastnícke podiely

€3.000,- EUR

696 m2


KONTAKT NA PREDAJCU:

0948204174

POZEMKY@SLOVAKESTATE.COM

Špecifikácia nehnuteľnosti

Spoločnosť Slovak Estate s.r.o. ponúka na predaj spoluvlastnícke podiely na poľnohospodárskej pôde v katastrálnom území Bartošova Lehôtka, okres Žiar nad Hronom. 

- Výmera spoluvlastníckych podielov tvorí spolu 695,88 m2, pričom pozemky sú na listoch vlastníctva vedené ako Orná pôda a Ostatná plocha.

- Poľnohospodárska pôda je evidovaná na listoch vlastníctva 593, 956, 896, 838, 837, 463 a 283 pre katastrálne územie Bartošova Lehôtka. Ponúkané pozemky sú v obvode projektu pozemkových úprav podľa Rozhodnutia Okresného úradu Žiar nad Hronom, pozemkového a lesného odboru, pozemkového oddelenia č. OU-ZH-PLO1-2020/011561-001 zo dňa 7.10.2020 - P 282/2021 - pol. VZ 105/21, a teda v blízkej dobe by sa mali sceľovať a výrazne tak zhodnotiť.

Výmera:   696 m2
Možnosť prenájmu:   NIE
Možnosť splátok:   NIE

Viac informácií

- KOMASÁCIE: Sceľovanie pozemkov je projekt prebiehajúci po celom území SR, ktorého úlohou je "sceliť" veľmi rozdrobenú a nevyporiadanú pôdu v extraviláne (nezastavanom území - lesy, lúky, pôda...) na Slovensku. Po scelení sa spočíta každému majiteľovi pozemkov jeho celková výmera v danom katastrálnom území a svoju pôdu dostane na jednom (alebo viacerých) pozemkoch v 100% podiele 1/1, kde bude výlučným vlastníkom celého pozemku a bude s ním môcť nakladať podľa vlastného uváženia. Územia sa sceľujú na základe viacerých faktorov postupne. Kúpa spoluvlastníckych podielov na pôde je teda vhodnou investičnou voľbou, nakoľko aj pôda rastie na hodnote medziročne takmer neustále, rovnako ako iné typy nehnuteľností.

- Parcely vyznačené na mape nájdete v galérii inzerátu.
 
- V cene je zahrnutý kompletný právny servis vrátane prípravy kúpnych zmlúv, vklad do katastra nehnuteľností a správne poplatky.

Zaujala Vás táto nehnuteľnosť? Kontaktujte nás.

KONTAKTUJTE NÁS

Galéria