Polomka

Investičné spoluvlastnícke podiely

€9.990,- EUR

12319 m2


KONTAKT NA PREDAJCU:

0940657140

marek@slovakestate.com

Špecifikácia nehnuteľnosti

Spoločnosť Slovak Estate s.r.o. ponúka na predaj spoluvlastnícky podiel na poľnohospodárskej pôde v katastrálnom území Polomka, okres Brezno.

- Výmera predávaných spoluvlastníckych podielov tvorí spolu 12.318,50 m2.

- Poľnohospodárska pôda je evidovaná na LV 2196 pre k.ú. Polomka ako Orná pôda a Trvalý trávny porast. Veľkosť spoluvlastníckeho podielu je 1/2.

- Vyznačenie parciel je spolu s ich zoznamom v galérii, medzi fotografiami.

Výmera:   12319 m2
Možnosť prenájmu:   NIE
Možnosť splátok:   NIE

Viac informácií

-  KOMASÁCIE: Sceľovanie pozemkov je projekt prebiehajúci po celom území SR, ktorého úlohou je "sceliť" veľmi rozdrobenú a nevyporiadanú pôdu v extraviláne (nezastavanom území - lesy, lúky, pôda...) na Slovensku. Po scelení sa spočíta každému majiteľovi pozemkov jeho celková výmera v danom katastrálnom území a svoju pôdu dostane na jednom (alebo viacerých) pozemkoch v 100% podiele 1/1, kde bude výlučným vlastníkom celého pozemku a bude s ním môcť nakladať podľa vlastného uváženia. Územia sa sceľujú na základe viacerých faktorov postupne. Kúpa spoluvlastníckych podielov na pôde je teda vhodnou investičnou voľbou, nakoľko aj pôda rastie na hodnote medziročne takmer neustále, rovnako ako iné typy nehnuteľností.

- V cene je zahrnutý kompletný právny servis vrátane prípravy kúpnych zmlúv, vklad do katastra nehnuteľností a správne poplatky.

Zaujala Vás táto nehnuteľnosť? Kontaktujte nás.

KONTAKTUJTE NÁS

Galéria