Kysta

Investičné spoluvlastnícke podiely

€450,- EUR

526 m2


KONTAKT NA PREDAJCU:

0940657140

marek@slovakestate.com

Špecifikácia nehnuteľnosti

Spoločnosť Slovak Estate s.r.o. ponúka na predaj spoluvlastnícke podiely na ornej pôde a lesnom pozemku v katastrálnom území Kysta, okres Trebišov.

 

- Výmera spoluvlastníckych podielov tvorí spolu 526,01 m2 a pozemky sú na listoch vlastníctva vedené ako Lesný pozemok a Orná pôda.

 

- Nehnuteľnosti sú evidované na listoch vlastníctva 345 a 456 pre katastrálne územie Kysta.

 

- Kompletné vyznačenie parciel na mapke a tabuľku predávaných pozemkov možno nájsť v galérii inzerátu.

 

- Pozemky sú vhodné pre poľnohospodárov, lesných hospodárov, prípadne ako investičné pozemky a do prebiehajúceho projektu komasácií (sceľovania pozemkov).

Výmera:   526 m2
Možnosť prenájmu:   NIE
Možnosť splátok:   NIE

Viac informácií

- KOMASÁCIE: Sceľovanie pozemkov je projekt prebiehajúci po celom území SR, ktorého úlohou je "sceliť" veľmi rozdrobenú a nevyporiadanú pôdu v extraviláne (nezastavanom území - lesy, lúky, pôda...) na Slovensku. Po scelení sa spočíta každému majiteľovi pozemkov jeho celková výmera v danom katastrálnom území a svoju pôdu dostane na jednom (alebo viacerých) pozemkoch v 100% podiele 1/1, kde bude výlučným vlastníkom celého pozemku a bude s ním môcť nakladať podľa vlastného uváženia. Územia sa sceľujú na základe viacerých faktorov postupne. Kúpa spoluvlastníckych podielov na pôde je teda vhodnou investičnou voľbou, nakoľko aj pôda rastie na hodnote medziročne takmer neustále, rovnako ako iné typy nehnuteľností.

 

V cene je zahrnutý kompletný právny servis vrátane prípravy kúpnych zmlúv, vklad do katastra nehnuteľností a správne poplatky.

Zaujala Vás táto nehnuteľnosť? Kontaktujte nás.

KONTAKTUJTE NÁS

Galéria