Kucany

Investičné spoluvlastnícke podiely

€450,- EUR

498 m2


KONTAKT NA PREDAJCU:

0940657140

marek@slovakestate.com

Špecifikácia nehnuteľnosti

Spoločnosť Slovak Estate s.r.o. ponúka na predaj spoluvlastnícky podiel na poľnohospodárskej pôde v katastrálnom území Kucany, okres Michalovce.

 

- Výmera spoluvlastníckeho podielu tvorí celkom 498,17 m2, pričom pozemky  na liste vlastníctva č. 818 vedené ako Trvalý trávny porast.

 

Vyznačenie parciel na mape možno nájsť spolu s tabuľkou v galérii.

 

- Pozemky  vhodné pre poľnohospodárov, poľovníkov, včelárov, prípadne ako investícia do prebiehajúceho projektu komasácií (sceľovania pozemkov).

Výmera:   498 m2
Možnosť prenájmu:   NIE
Možnosť splátok:   NIE

Viac informácií

- KOMASÁCIE: Sceľovanie pozemkov je projekt prebiehajúci po celom území SR, ktorého úlohou je "sceliť" veľmi rozdrobenú a nevyporiadanú pôdu v extraviláne (nezastavanom území - lesy, lúky, pôda...) na Slovensku. Po scelení sa spočíta každému majiteľovi pozemkov jeho celková výmera v danom katastrálnom území a svoju pôdu dostane na jednom (alebo viacerých) pozemkoch v 100% podiele 1/1, kde bude výlučným vlastníkom celého pozemku a bude s ním môcť nakladať podľa vlastného uváženia. Územia sa sceľujú na základe viacerých faktorov postupne. Kúpa spoluvlastníckych podielov na pôde je teda vhodnou investičnou voľbou, nakoľko aj pôda rastie na hodnote medziročne takmer neustále, rovnako ako iné typy nehnuteľností.

 

Pozemky sú nezaťažené a dostupné ihneď. Uvedená cena je konečná a zahŕňa kompletný právny servis vrátane prípravy kúpnych zmlúv, vklad do katastra nehnuteľností a správne poplatky.

Zaujala Vás táto nehnuteľnosť? Kontaktujte nás.

KONTAKTUJTE NÁS

Galéria