Úbrež

Investičné spoluvlastnícke podiely - Orná pôda

€3.000,- EUR

3843 m2


KONTAKT NA PREDAJCU:

0940657140

marek@slovakestate.com

Špecifikácia nehnuteľnosti

Spoločnosť Slovak Estate s.r.o. ponúka na predaj spoluvlastnícky podiel na poľnohospodárskej pôde v katastrálnom území Úbrež, okres Sobrance. 

 

- Výmera na predávaných pozemkoch tvorí celkom 3.842,71 m2 a pozemky sú na liste vlastníctva evidované ako Orná pôda a Trvalý trávny porast.

 

- Poľnohospodárska pôda je evidovaná na liste vlastníctva č. 92 pre katastrálne územie Úbrež a pozemky sú vhodné pre obhospodarovateľov pôdy, prípade ako investičné pozemky do sceľovania pozemkov (komasácií).

Výmera:   3843 m2
Možnosť prenájmu:   NIE
Možnosť splátok:   NIE

Viac informácií

- KOMASÁCIE: Sceľovanie pozemkov je projekt prebiehajúci po celom území SR, ktorého úlohou je "sceliť" veľmi rozdrobenú a nevyporiadanú pôdu v extraviláne (nezastavanom území - lesy, lúky, pôda...) na Slovensku. Po scelení sa spočíta každému majiteľovi pozemkov jeho celková výmera v danom katastrálnom území a svoju pôdu dostane na jednom (alebo viacerých) pozemkoch v 100% podiele 1/1, kde bude výlučným vlastníkom celého pozemku a bude s ním môcť nakladať podľa vlastného uváženia. Územia sa sceľujú na základe viacerých faktorov postupne. Kúpa spoluvlastníckych podielov na pôde je teda vhodnou investičnou voľbou, nakoľko aj pôda rastie na hodnote medziročne takmer neustále, rovnako ako iné typy nehnuteľností.

 

- Vyznačenie pozemkov na mape a tabuľka predávaných nehnuteľností sú v galérii inzerátu. 

 

- V cene je zahrnutý kompletný právny servis vrátane prípravy kúpnych zmlúv, vklad do katastra nehnuteľností a správne poplatky.

Zaujala Vás táto nehnuteľnosť? Kontaktujte nás.

KONTAKTUJTE NÁS

Galéria