Radvanovce

Spoluvlastnícky podiel na lesných pozemkoch

€1.700,- EUR

2038 m2


KONTAKT NA PREDAJCU:

0948204174

pozemky@slovakestate.com

Špecifikácia nehnuteľnosti

Spoločnosť Slovak Estate s.r.o. ponúka na predaj spoluvlastnícky podiel na lesných pozemkoch v katastrálnom území Radvanovce, okres Vranov nad Topľou. 

 

- Výmera predávaného spoluvlastníckeho podielu tvorí 2.038,13 m2 a pozemky sú evidované na liste vlastníctva 321 pre katastrálne územie Radvanovce, pričom na liste vlastníctva sú vedené ako Lesný pozemok.

 

- Pozemky sú vhodné pre lesných hospodárov a do prebiehajúceho projektu komasácií (sceľovania pozemkov).

Výmera:   2038 m2
Možnosť prenájmu:   NIE
Možnosť splátok:   NIE

Viac informácií

- KOMASÁCIE: Sceľovanie pozemkov je projekt prebiehajúci po celom území SR, ktorého úlohou je "sceliť" veľmi rozdrobenú a nevyporiadanú pôdu v extraviláne (nezastavanom území - lesy, lúky, pôda...) na Slovensku. Po scelení sa spočíta každému majiteľovi pozemkov jeho celková výmera v danom katastrálnom území a svoju pôdu dostane na jednom (alebo viacerých) pozemkoch v 100% podiele 1/1, kde bude výlučným vlastníkom celého pozemku a bude s ním môcť nakladať podľa vlastného uváženia. Územia sa sceľujú na základe viacerých faktorov postupne. Kúpa spoluvlastníckych podielov na pôde je teda vhodnou investičnou voľbou, nakoľko aj pôda rastie na hodnote medziročne takmer neustále, rovnako ako iné typy nehnuteľností.

 

- Tabuľka spolu s mapou s vyznačenými parcelami je v galérii inzerátu.

 

- V cene je zahrnutý kompletný právny servis vrátane prípravy kúpnych zmlúv, vklad do katastra nehnuteľností a správne poplatky.

Zaujala Vás táto nehnuteľnosť? Kontaktujte nás.

KONTAKTUJTE NÁS

Galéria