Korňa

Spoluvlastnícky podiel na lesných pozemkoch

€19.500,- EUR

20795 m2


KONTAKT NA PREDAJCU:

0948204174

pozemky@slovakestate.com

Špecifikácia nehnuteľnosti

Spoločnosť Slovak Estate s.r.o. ponúka na predaj spoluvlastnícky podiel na lesných pozemkoch v katastrálnom území Korňa, okres Čadca.

 

- Výmera spoluvlastníckeho podielu tvorí celkom 20.795,22 m2, pričom pozemky sú evidované na listoch vlastníctva 5312 (iba parcely "E" 18471/2, 18471/4), 6376, 5313, 1809 a 5315 a vedené sú ako Trvalý trávny porast a Lesný pozemok.

 

- Kompletné vyznačenie parciel na mapke a tabuľka predávaných pozemkov sa nachádza v galérii inzerátu, medzi fotografiami. Prístup k pozemkom je možný priamo z obce, cca 170 m od základnej školy smerom na obecný úrad. 

 

- Pozemky sú vhodné pre lesných hospodárov, poľovníkov, včelárov, prípadne ako investičné pozemky a do prebiehajúceho projektu komasácií (sceľovania pozemkov).

Výmera:   20795 m2
Možnosť prenájmu:   NIE
Možnosť splátok:   NIE

Viac informácií

- KOMASÁCIE: Sceľovanie pozemkov je projekt prebiehajúci po celom území SR, ktorého úlohou je "sceliť" veľmi rozdrobenú a nevyporiadanú pôdu v extraviláne (nezastavanom území - lesy, lúky, pôda...) na Slovensku. Po scelení sa spočíta každému majiteľovi pozemkov jeho celková výmera v danom katastrálnom území a svoju pôdu dostane na jednom (alebo viacerých) pozemkoch v 100% podiele 1/1, kde bude výlučným vlastníkom celého pozemku a bude s ním môcť nakladať podľa vlastného uváženia. Územia sa sceľujú na základe viacerých faktorov postupne. Kúpa spoluvlastníckych podielov na pôde je teda vhodnou investičnou voľbou, nakoľko aj pôda rastie na hodnote medziročne takmer neustále, rovnako ako iné typy nehnuteľností.

 

- V cene je zahrnutý kompletný právny servis vrátane prípravy kúpnych zmlúv, vklad do katastra nehnuteľností a správne poplatky.

Zaujala Vás táto nehnuteľnosť? Kontaktujte nás.

KONTAKTUJTE NÁS

Galéria