Veľký Blh

Spoluvlastnícke podiely na pôde a lesných pozemkoch

€500,- EUR

503 m2


KONTAKT NA PREDAJCU:

0940657140

marek@slovakestate.com

Špecifikácia nehnuteľnosti

Spoločnosť Slovak Estate s.r.o. ponúka na predaj spoluvlastnícke podiely na poľnohospodárskej pôde a lesných pozemkoch v katastrálnych územiach Vyšný Blh, Nižný Blh a Vyšné Valice pri obci Veľký Blh, okres Rimavská Sobota.

 

- Výmera spoluvlastníckych podielov tvorí spolu 502,66 m2 a pozemky sú evidované na listoch vlastníctva č. 433 a 1161 pre k.ú. Vyšný Blh s prepočítanou výmerou 267,79 m2, na listoch vlastníctva č. 283, 830, 284 a 862 pre k.ú. Nižný Blh s prepočítanou výmerou 98,58 m2 a na liste vlastníctva č. 256 pre k.ú. Vyšné Valice s prepočítanou výmerou 136,29 m2, pričom pozemky sú na listoch vlastníctva vedené ako Orná pôda, Trvalý trávny porast, Vinica, Záhrada a Ostatná plocha.

 

- Pozemky sú vhodné pre obhospodarovateľa pôdy, prípadne ako investičné pozemky do sceľovania pozemkov (komasácií).

Výmera:   503 m2
Možnosť prenájmu:   NIE
Možnosť splátok:   NIE

Viac informácií

- KOMASÁCIE: Sceľovanie pozemkov je projekt prebiehajúci po celom území SR, ktorého úlohou je "sceliť" veľmi rozdrobenú a nevyporiadanú pôdu v extraviláne (nezastavanom území - lesy, lúky, pôda...) na Slovensku. Po scelení sa spočíta každému majiteľovi pozemkov jeho celková výmera v danom katastrálnom území a svoju pôdu dostane na jednom (alebo viacerých) pozemkoch v 100% podiele 1/1, kde bude výlučným vlastníkom celého pozemku a bude s ním môcť nakladať podľa vlastného uváženia. Územia sa sceľujú na základe viacerých faktorov postupne. Kúpa spoluvlastníckych podielov na pôde je teda vhodnou investičnou voľbou, nakoľko aj pôda rastie na hodnote medziročne takmer neustále, rovnako ako iné typy nehnuteľností.

 

- Vyznačenie pozemkov na mape a tabuľka predávaných nehnuteľností sú v galérii inzerátu.

 

- V cene je zahrnutý kompletný právny servis vrátane prípravy kúpnych zmlúv, vklad do katastra nehnuteľností a správne poplatky.

Zaujala Vás táto nehnuteľnosť? Kontaktujte nás.

KONTAKTUJTE NÁS

Galéria