Beckov

Spoluvlastnícky podiel na poľnohospodárskej pôde

€1.900,- EUR

2015 m2


KONTAKT NA PREDAJCU:

0948204174

pozemky@slovakestate.com

Špecifikácia nehnuteľnosti

Spoločnosť Slovak Estate s.r.o. ponúka na predaj spoluvlastnícky podiel na poľnohospodárskej pôde – pozemku pod lesom v katastrálnom území Beckov, okres Nové Mesto nad Váhom.

 

- Výmera spoluvlastníckeho podielu tvorí celkom 2.015,33 m2, pričom pozemok - parcela „E“ 2817 je evidovaná na liste vlastníctva č. 1268 pre katastrálne územie Beckov a na liste vlastníctva je vedená ako Orná pôda.

 

- Mapu s vyznačením pozemku na katastrálnej mape možno nájsť v galérii inzerátu.

 

- Predávaný pozemok je vhodný pre poľnohospodárov, lesných hospodárov, poľovníkov, včelárov, prípadne ako investičný pozemok a do prebiehajúceho projektu komasácií (sceľovania pozemkov).

Výmera:   2015 m2
Možnosť prenájmu:   ÁNO
Možnosť splátok:   ÁNO

Viac informácií

- KOMASÁCIE: Sceľovanie pozemkov je projekt prebiehajúci po celom území SR, ktorého úlohou je "sceliť" veľmi rozdrobenú a nevyporiadanú pôdu v extraviláne (nezastavanom území - lesy, lúky, pôda...) na Slovensku. Po scelení sa spočíta každému majiteľovi pozemkov jeho celková výmera v danom katastrálnom území a svoju pôdu dostane na jednom (alebo viacerých) pozemkoch v 100% podiele 1/1, kde bude výlučným vlastníkom celého pozemku a bude s ním môcť nakladať podľa vlastného uváženia. Územia sa sceľujú na základe viacerých faktorov postupne. Kúpa spoluvlastníckych podielov na pôde je teda vhodnou investičnou voľbou, nakoľko aj pôda rastie na hodnote medziročne takmer neustále, rovnako ako iné typy nehnuteľností.

 

- V cene je zahrnutý kompletný právny servis vrátane prípravy kúpnych zmlúv, vklad do katastra nehnuteľností a správne poplatky.

Zaujala Vás táto nehnuteľnosť? Kontaktujte nás.

KONTAKTUJTE NÁS

Galéria