Tupá

Spoluvlastnícky podiel na poľnohospodárskej pôde

€2.000,- EUR

958 m2


KONTAKT NA PREDAJCU:

0948204174

pozemky@slovakestate.com

Špecifikácia nehnuteľnosti

Spoločnosť Slovak Estate s.r.o. ponúka na predaj spoluvlastnícky podiel na poľnohospodárskej pôde – vinici v katastrálnom území Tupá, okres Levice.

 

- Výmera spoluvlastníckeho podielu tvorí spolu 957,75 m2

 

- Pozemok – parcela „C“ 279 je evidovaná na liste vlastníctva č. 643 pre k.ú. Tupá, pričom na liste vlastníctva je vedená ako Vinica.

 

- Pozemok je vhodný pre poľnohospodárov a do prebiehajúceho projektu komasácií (sceľovania pozemkov).

Výmera:   958 m2
Možnosť prenájmu:   ÁNO
Možnosť splátok:   ÁNO

Viac informácií

- KOMASÁCIE: Sceľovanie pozemkov je projekt prebiehajúci po celom území SR, ktorého úlohou je "sceliť" veľmi rozdrobenú a nevyporiadanú pôdu v extraviláne (nezastavanom území - lesy, lúky, pôda...) na Slovensku. Po scelení sa spočíta každému majiteľovi pozemkov jeho celková výmera v danom katastrálnom území a svoju pôdu dostane na jednom (alebo viacerých) pozemkoch v 100% podiele 1/1, kde bude výlučným vlastníkom celého pozemku a bude s ním môcť nakladať podľa vlastného uváženia. Územia sa sceľujú na základe viacerých faktorov postupne. Kúpa spoluvlastníckych podielov na pôde je teda vhodnou investičnou voľbou, nakoľko aj pôda rastie na hodnote medziročne takmer neustále, rovnako ako iné typy nehnuteľností.

 

- Mapu s vyznačením predávanej nehnuteľnosti možno nájsť v galérii inzerátu. Obhliadku je možné zrealizovať kedykoľvek samostatne, nakoľko k pozemku je bezproblémový prístup osobným automobilom. 

 

- V cene je zahrnutý kompletný právny servis vrátane prípravy kúpnych zmlúv, vklad do katastra nehnuteľností a správne poplatky.

Zaujala Vás táto nehnuteľnosť? Kontaktujte nás.

KONTAKTUJTE NÁS

Galéria