Prochot (ZH)

Spoluvlastnícke podiely na poľnohospodárskej pôde a lesných pozemkoch

€7.500,- EUR

6069 m2


KONTAKT NA PREDAJCU:

0948204174

pozemky@slovakestate.com

Špecifikácia nehnuteľnosti

Spoločnosť Slovak Estate s.r.o. ponúka na predaj investičné spoluvlastnícke podiely na pôde a lesných pozemkoch v katastrálnom území Prochot, okres Žiar nad Hronom.

- Výmera spoluvlastníckych podielov tvorí spolu 6,069.17 m2 a pozemky sú na listoch vlastníctva vedené ako Orná pôda a Trvalý trávny porast, pričom sa skvele hodia do prebiehajúceho projektu komasácií (sceľovania pozemkov).

- Dohromady sa jedná o 14 parciel v tesnej blízkosti intravilánu obce Prochot, nedaľeko Žiaru nad Hronom, čo v budúcnosti po scelení vytvorí niekoľko stavebných pozemkov.

- Skvelá príležitosť pre investorov čo si chcú uložiť peniaze do "pôdy".

Výmera:   6069 m2
Možnosť prenájmu:   NIE
Možnosť splátok:   NIE

Viac informácií

- Východne od Prochoti sceľovanie pozemkov už prebehlo a parcely sú evidované pod reg. parcely "C" v spoluvlastníckom podiele 1/1. Napríklad sa jedná o katastrálne územia ako Lovčica, Trubín, Prestavíky, Horná Trnávka, Horná Ždaňa, Dolná Trnávka, Lovča, Lutila, Žiar nad Hronom, čo môže nasvedčovať tomu, že Prochot bude v blízkej dobe nasledovať.

- Pozemky sú evidované na listoch vlastníctva  č. 4 a č. 1677, presný zoznam spolu s mapou všetkých nehnuteľností je v galérii inzerátu.

- V cene je zahrnutý kompletný právny servis vrátane prípravy kúpnych zmlúv, vklad do katastra nehnuteľností a správne poplatky.

Zaujala Vás táto nehnuteľnosť? Kontaktujte nás.

KONTAKTUJTE NÁS

Galéria