Madačka

Spoluvlastnícke podiely lesov a pasienkov (urbár)

€12.500,- EUR

26051 m2


KONTAKT NA PREDAJCU:

0940657140

marek@slovakestate.com

Špecifikácia nehnuteľnosti

Spoločnosť Slovak Estate s.r.o. ponúka na predaj spoluvlastnícke podiely lesov a pasienkov (urbáru) v katastrálnom území Madačka, okres Lučenec.

- Výmera spoluvlastníckych podielov tvorí celkom 26.050,65 m2, pričom pozemky sú evidované na listoch vlastníctva č. 549, 831, 772, 836 a 775 pre katastrálne územie Madačka.

Výmera:   26051 m2
Možnosť prenájmu:   NIE
Možnosť splátok:   NIE

Viac informácií

- Pozemky spravuje Spolok urbáru pozemkové spoločenstvo URBARIÁT MADAČKA I, p.s., IČO: 50131788.

- Mapa predávaných nehnuteľností je súčasťou fotogalérie.

- Investičná príležitosť a zároveň možnosť stať sa podielnikom resp. členom v pozemkovom spoločenstve (urbariáte), z ktorého plynú mnohé výhody, ako aj napríklad pravidelné vyplácanie dividend.

V cene je zahrnutý kompletný právny servis vrátane prípravy kúpnych zmlúv, vklad do katastra nehnuteľností a správne poplatky.

Zaujala Vás táto nehnuteľnosť? Kontaktujte nás.

KONTAKTUJTE NÁS

Galéria